Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo bendruomenė maldoje prisiminė a.a. kun. alt. Viktorą Brusoką (2017-01-15)

Paskelbta: 2017-01-16

Sausio 15 d. 11 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už a.a. kun. alt. Viktorą Brusoką, ištikimai tarnavusį Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu kunigas Viktoras Brusokas išbuvo septynerius metus, kol galiausiai sveikata nebeleido pakelti vis didėjančios darbų naštos,  ir 2002 metų kovo mėnesį jis vėl buvo paskirtas Kristaus Prisikėlimo parapijos altarista.


Šv. Mišioms vadovavo parapijos vikaras kun. Julius Grigonis. Kun. Julius kartu su altarista trejus metus darbavosi šioje parapijoje.

Vikaras išryškino svarbiausius kun. Viktoro kunigiškosios tarnystės momentus, minėdamas, jog tai buvo tikras Viešpaties tarnas, besistengęs visą savo gyvenimą skleisti Kristaus šviesą.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia....

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021