Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Biblijos studijų ataskaita už 2016 metus (2017-01-18)

Paskelbta: 2017-01-20

Biblijos studijų ratelį sudarė 30 asmenų, susitikimai vyko pirmąjį ir trečiąjį mėnesio trečiadienį, jiems vadovavo Šv. Rašto magistras kun. Linas Šipavičius.
Užsiėmimuose buvo studijuojama Senojo Testamento Išėjimo knyga, kartu diskutuojama įvairiais Šv. Rašto sunkiau suprantamais klausimais.
Be to, kun. Linas supažindino su asmeniška, turtinga teologine biblioteka. Prieš Šv. Kalėdas prie arbatos puodelio vyko laisva diskusija įvairiais tikėjimo klausimais.
 Biblijos studijų koordinatorė Birutė Vasylienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021