Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų Trijų Karalių šventė „Mes matėme užtekant Jo žvaigždę ir atvykome Jo pagarbinti“ (Mt 2, 1–12) (2017-01-08)

Paskelbta: 2017-01-24


2017 m. sausio 8 d. Katalikų Bažnyčia minėjo Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje šią dieną tradiciškai buvo rengiama nuotaikinga šventė šeimoms su vaikais.


Kaip ir kasmet, šventę pradėjome bendra malda 12.30 val. šv. Mišiomis bazilikoje, kurias aukojo kun. Julius Grigonis. Švč Eucharistijos šventimas pradėtas iškilminga procesija, kurioje vaikai su tėveliais ėjo nešini savo pačių pasigamintais, įvairiaspalviais žibintais, nes jie, kaip Trys Karaliai buvo pastebėję ryškią žvaigždės šviesą danguje ir ieškojo, kur yra užgimęs Kūdikėlis Jėzus.


Šeimos aktyvus dalyvavo liturgijoje: Dievo Žodį skelbė dvi mamos – Kristina ir Ilona, psalmę giedojo parapijos vargonininkas ir dviejų vaikučių tėtis Ramūnas. Antroje šv. Mišių dalyje (aukojime) buvo nešamos atnašos, kurias su meile nešė Evelinos ir Arūno šeima. Aukojome mamų iškeptus meduolius – Betliejaus žvaigždes, kuriomis vėliau buvo pradžiuginti šventėje besilinksminantys vaikai. Mūsų šeima – Kristina, Giedrius ir Simonas su Gabriele – atnešėme šeimų pagamintus atvirukus, skirtus Živilės ir Dariaus šeimai, šiuo metu išgyvenančiai dėl žmonos ir mamos ligos. Atvirukai – tai mūsų visų susivienijimo, bendrystės ir nuoširdžios maldos, prašant Dievo išgydymo malonės Jokūbo ir Kotrynos mamai Živilei, ženklas. Duoną ir vyną nešė Gintaras Česonis su šeima.


Šv. Mišių pabaigoje, priėmę Dievo palaiminimą, vaikai su savo žibintais, pirmi eidami visiems rodė kelią į konferencijų salę, kur laukė Trijų Karalių šventinė programa. Šį kartą šeimos, padedamos ses. Ramutės Budvytytės, paruošė trumpą vaidinimą, kuriame Trys Karaliai su savo žmonomis - karalienėmis ir gausiu būriu savo vaikučių, skubėjo pasveikinti gimusio Kūdikėlio Jėzaus. Šventąją Šeimą įkūnijo Ugnės ir Mindaugo šeima, kurie su džiaugsmu priėmė pirmąjį Karalių Kasparą, iš tolimų kraštų atvykusį su visa savo gausia šeimyna (Raimonda ir Darius su šešiais savo vaikais).


Žiūrovus jie sužavėjo ne tik savo puošniais rūbais, brangiomis dovanomis, princesių eilėmis, bet ir paties Karaliaus atliekama giesme Kūdikėliui. Karaliaus Baltazaro šeima (Giedrius, Kristina, Simonas ir Gabrielė) su visa pagarba Jėzui įteikė brangiausią dovaną – auksą ir, žemai nusilenkę, pagarbino gimusį Dievo Sūnų. Daug džiaugsmo suteikė trečiojo karaliaus Melchioro šeimos (Egidijus ir Lina su trimis vaikučiais) atvykimas. Talentingosios princesės - Otilija ir Julija atliko dvi gražias giesmeles mažajam Kūdikėliui.


Po karališkų šeimų iškilmingo Kūdikėlio pagarbinimo, atėjo metas šokiams, dainoms, ir kitoms linksmybėms, kurias padovanojo, nuo Šv. Kalėdų visus vaikus lankantis, Kalėdų senelis. Jis nustebino vaikus savo netikėtu pasirodymu, linksmumu bei dovanomis. Šis ypatingas Kalėdų Senelis kartu su vaikais bei jų tėveliais dainavo ir šoko rokenrolą, žaidė žaidimus. Visiems buvo linksma ir smagu. Brangia ir netikėta Senelio dovana šeimoms, tapo jo paties, saksofonu atliekama giesmės „Tyli naktis“ melodija. Padainavę ir prisišokę rinkomės prie bendro stalo.


Visi kartu, sukalbėję padėkos maldą ir paprašę kunigą palaiminti vaišių stalą, džiaugsmingai dalinomės ne tik įvairiais skanumynais, bet ir širdin nugulusiais šventiniais įspūdžiais. Man ir mano šeimai prasmingiausias tapo, pasiruošimo šventei laikas. Šiandieninio skubančio pasaulio ritme tikrai nedažnai turime galimybę visi šeimos nariai užsiimti prasminga, jungiančia tarpusavyje, auginančia tikėjime, veikla. Buvo gera matyti sūnelio iš pasitenkinimo spindinčias akeles, kuomet visi kartu repetavome vaidinimui skirtus žodžius. Šį kartą ypatingas tapo tėčio - karaliaus, vaidmuo.


Tikiu, kad tos nuoširdžios jo pastangos, savo vaidmeniu sukurti šventę vaikams, davė puikių vaisių – suartino mus, kaip šeimą, leido naujai širdyse išgyventi Viešpaties apsireiškimo įvykį. Daug smagių akimirkų patyrėme kepdami meduolius, viso proceso metu: nuo tešlos ruošimo iki iškeptų sausainėlių pakavimo, jaučiau didelę meilę ir gerumą, kurių norėjosi įdėti į kiekvieną kepamą žvaigždutę. Tuo pačiu jaučiau bendrystę ir su kitomis mamomis, kepančiomis šiuos saldėsius. Šventės metu tėtis Egidijus, atlikdamas karaliaus Melchioro vaidmenį, naujai pastebėjo ir džiaugėsi savo gražia šeima bei gėrėjosi karališkai išsipuošusia savo žmona – karaliene Lina. Jis džiaugėsi savo dukrelėmis, jų susiklausymu bei drąsa scenoje, jų paslaugumu vaišių metu atnešant skanumynų tėveliams. „Šis malonus buvimas kartu su savo šeima suartina mus tarpusavyje ir sustiprina mūsų ryšį bei bendrystę su kitomis susirinkusiomis šeimomis“. Karaliaus vaidmuo Egidijui „kalba apie laisvę, kaip didžiausią vertybę ir dovaną, kurią gavome iš Viešpaties. Laisvę besąlygiškai gerbia pats Viešpats. Ši patirtis primena ir įpareigoja elgtis karališkai ir oriai, ypač šeimoje su savo vaikais – karalaičiais“.


Visų šeimų vardu, dėkojome visiems dalyvavusiems bei padėjusiems pasiruošti šiai gražiai, karališkai šventei: ses. Ramutei už tėvelių ir vaikų aktyvų įjungimą paruošiant atnašas šv. Mišioms bei aktyvų jose dalyvavimą, už šventės programos paruošimą, nuoširdžias maldas ir visą rūpestį atliekant įvairius organizacinius darbus, mamoms: Ilonai, Kristinai ir Raimondai už minčių bendrystę ir meilės dvasios paskleidimą kepant meduolius, kun. Juliui už šv. Mišių auką bei dovanotą savo brangų laiką pabuvimui ir maloniam pabendravimui kartu su mūsų jaunomis šeimomis. Esame labai dėkingi mūsų brangiems talkininkams: Tatjanai Narkevičienei už rūbų dizainą ir pasiuvimą, Agnei Gudienei už šventės įamžinimą nuotraukose, Arvydui Kašiubai už stalų ir kėdžių sunešimą ir salės sutvarkymą, Laimai Pulokaitei ir Stasei Einikienei už salės paruošimą, stalų padengimą, bei mielą patarnavimą mūsų parapijos jaunoms šeimoms. Šeimos džiaugėsi vieni kitų bendryste bei jaukia ir šilta šventės popiete, kurioje ir vaikai ir tėveliai jautė buvimo kartu palaimą.

Kristina Gelažnikienė, Jaunų šeimų ratelis

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021