Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paramos koncertas, kurio lėšos skirtos vaikų globos namams paremti (2017-01-29)

Paskelbta: 2017-01-31

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenė, kaip ir praeitais metais, inicijavo paramos koncertą, kurio metu surinktos lėšos buvo skirtos Šeimų bendruomenės narių Vidos ir Vyginto Grinių įsteigtiems vaikų globos namams „Namų židinys“ paremti.

Įžanginį žodį tarė bendruomenės Dvasios vadovas mons. Vytautas Grigaravičius. Jautriai susiejęs Lietuvoje vykstančius tragiškus įvykius, (keturmečio laidotuves) dvasininkas kalbėjo apie meilę ir jautrumą, kurių yra išsiilgusios mažamečių ir paauglių širdys.

„Tėvų niekas nepakeis, bet globėjai gali palengvinti „našlaičių" naštą", - kalbėjo mons. Vytautas. Monsinjoras, prisiminęs savo vaikystę, praleistą be tėvų, šiltai prisiminė jį įsivaikinusią šeimą.

Operos solistai Jonas ir Živilė Lamauskai, akomponuojant Rūtai Blaškytei padovanojo puikų koncertą. Atlikėjai buvo išlydėti aplodismentais.

Susirinkusieji dar ilgai džiaugėsi prasmingai praleista popiete.

Koordinatorė Staselė Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021