Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Laistykime savo dvasią... (2017-01-25)

Paskelbta: 2017-02-01


Antuanas de Sent Egziuperi rašė: „Vienintelė problema egzistuoja pasaulyje: kaip sugrąžinti žmonijai dvasingumo reikšmę, kaip paskatinti dvasios ieškojimams. Žmonija būtinai turi būti palaistyta iš aukštybių. Į ją turi nusileisti kažkas panašaus į grigališkąją giesmę. Juk negalima gyventi rūpinantis tik šaldytuvais, politika, sąskaitomis ir kryžiažodžiais, negalima taip toliau gyventi.“

Šios mintys paskatino senjorų popietėje paskutinįjį sausio trečiadienį, surasti kažko, kas suteiktų dvasiai peno. Jo ir pakviečiau paieškoti Bruno Ferrero, religinės pedagogikos ir įvairių auklėjamųjų knygų autoriaus, pasakojimuose.Anot Bruno Ferrero viena gražiausių jam žinomų maldų: „Viešpatie, padaryk, kad būčiau kaip žvakė. Sudegčiau pats, bet dovanočiau šviesą kitiems“.

Trumpi jo pasakojimai tarsi mažytės išminties piliulės, tarsi skrynelė, kurią reikia tik atverti, surasti ir leisti tai sėklai sudygti savo sielos dirvoje. Niekas negali likti abejingas šio autoriaus mintims.

Popietėje savo mintimis pasidalino Veronika Chaladauskienė, Apolonija Mikalauskienė, Genovaitė Bilevičienė, Povilas Byla ir kiti.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021