Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - aktorė Virginija Kochanskytė (2017-01-29)

Paskelbta: 2017-02-01

Atidaryk savo širdį...

šiais žodžiais pradėjo savo valandą „Dialoge – Žodis ir Spalva“ aktorė Virginija Kochanskytė. Ir jie labai tiksliai apibendrina visa, kas vyko sausio paskutiniojo sekmadienio popietėje konferencijų salėje.

Pasakodamas apie įspūdžius, patirtus piligriminėje kelionėje Meksikoje, klebonas mons. Vytautas Grigaravičius akcentavo, kas labiausiai ir stebino, ir džiugino lankantis ne vienoje tolimos katalikiškos šalies parapijoje: pamaldumas, bendruomeniškumas, jų turtingas dvasinis gyvenimas.

„Ten pamačiau gyvą bendruomenę, - sakė klebonas,- kviečiu visus aktyviau dalyvauti mūsų parapijos gyvenime, nepamiršti adoracijos, skirti jai nors vieną valandėlę per savaitę“. Tai priminimas: atverkime širdis Dievui...


Aktorė Virginija Kochanskytė atidarė savo širdį, papasakodama apie tris mūsų poezijos ąžuolus, kurių jubiliejus šiemet minėsime. Atvertė ne vieną jų gyvenimo ir kūrybos puslapį.

Kiekvieną, manyčiau, turėjo sujaudinti mūsų mylimų poetų: Maironio, Bernardo Brazdžionio, Kazio Bradūno gyvenimo ir poezijos filosofija ir pasėtas gėrio grūdas kiekvieno širdyje.

Parodų salėje dar buvo galima pasigėrėti fotomenininko Vytauto Šlekaičio darbų, kuriuose atskleista labai daug gamtos spalvų, kurių mes dažnai nepastebime, paroda.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021