Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės svečias – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolijos sesuo Daiva Kuzmickaitė MVS (2017-02-03)

Paskelbta: 2017-02-03


Kaip jau įprasta, trečiadienį, po šv. Mišių parapijos šeimų bendruomenė rinkosi į kassavaitinį susitikimą. Šį kartą mūsų svečias buvo soc. m. dr., Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolijos sesuo Daiva Kuzmickaitė MVS.

Neatsitiktinai kvietėmės seserį vienuolę, nes vasario 2 d. skirta pašvęstajam gyvenimui. Buvo įdomu sužinoti, kiek vienuolijų yra Lietuvoje, kaip tarpusavyje jos bendrauja. Taip pat buvo smalsu sužinoti, kaip pati sesė Daiva, priklausanti Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolijai, atpažino savo pašaukimą.


Sesutė pasidalino mintimis apie pašvęstojo gyvenimo keliu žengiančio žmogaus tapatybę. Taip pat papasakojo apie priklausančiąją vienuoliją, kurią 1918 m. įkūrė Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Tai lietuviška vienuolija, kurios misija: rūpintis vargšais, vaikais, seneliais, ligoniais.


Mums buvo įdomu sužinoti ir tuo pačiu pasimokyti, kokios dienos regulos laikosi sesė, kurios diena prasideda ryte 6.00 val. malda, trunkančia apie valandą. Diena baigiasi vakaro sąžinės sąskaita, kurios metu sesuo savęs klausia: „Kur Tu, Dieve, veikei dienos darbuose, kodėl leidai sutikti tuos žmones, kuriuos sutikau ir ką Dievas man apie tuos žmones sako?“

Iš jos liudijimo supratome, koks visos dienos bėgyje būtinas pastovus, gyvas santykis su Viešpačiu, suvokimas, kad Jis yra šalia, kokia svarbi be vakarinės sąžinės sąskaitos, malda už save ir visus sutiktus, už mirštančius ir mirusius, knygų skaitymas ir ypač šv. Mišių auka, kur susitinki su visa Bažnyčia, su visais Šventaisiais ir pačiu Viešpačiu!

Šiuo metu soc. m. dr. sesė D. Kuzmickaitė daug dirba Kauno arkivyskupijos Caritas programoje "Vaiko gerovės institutas", kurios tikslas - institucinės vaikų globos pervedimas į globą šeimoje, įtinklinant visas galimas katalikiškas, nevyriausybines ir valstybines organizacijas, siekiant, jog visi vaikai augtų šeimose.

Šio projekto sesė ėmėsi neatsitiktinai - pati augina du našlaičius. Todėl labai gerai žino, su kokiomis problemomis susiduria šeimos, paimančios globoti ar įsivaikinti vaikus į savo šeimas, ką reiktų daryti, kad šis klausimas butų sėkmingai sprendžiamas. Iki ašarų ne vieną mūsų sugraudino jos pasakojimas, kaip „gyja“ vaikai, paimti į globą, ką pergyveno ji pati, augindama našlaičius. Susitikimas, kaip, kad prasidėjo taip ir baigėsi malda, kurią pravedė mons. Vytautas Grigaravičius.

Pasilikome su viltimi, kad dar ne kartą susitiksime su sese vienuole Daiva Kuzmickaite ir bendruomenės nariai ieškos galimybių, kaip galėtų prisidėti prie šių taip svarbių visuomenei klausimų sprendimo.

                                                        Virginija Rimienė, Šeimų bendruomenė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021