Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Knygos „Pro apšviestą langą: ses. Albina Navickaitė ir jos rašytinis palikimas“ sutiktuvės parapijoje (2017-02-05)

Paskelbta: 2017-02-07


Sekmadienio homilijoje mons. klebonas Vytautas Grigaravičius, aiškindamas Jėzaus žodžius apie druską ir šviesą, parapijiečiams kalbėjo: „Tai Jūs žemės druska. Tai Jūs pasaulio šviesa. Paskliskite įvairiausiose studijų, darbo, kūrybos, verslo vietose. Dalinkitės druska ir švieskite šviesa, ateinančia iš Dievo Žodžio“.


Tarsi sekmadienio homilijos tęsinys monsinjoro žodis skambėjo ir konferencijų salėje, kurion bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra‘, „Aušros“ biblioteka ir Kristaus Prisikėlimo parapija pakvietė į knygos „Pro apšviestą langą: Albina Navickaitė ir jos rašytinis palikimas“ sutiktuves.

Ši knyga – lyg mozaikinis Albinos Navickaitės (1923-2000) – vienuolės, lituanistės mokytojos, šviesuolės muziejininkės, kultūrininkės, bibliotekininkės – (auto)portretas ir sudėtingo, dramatiško, bet įstabiom spalvom išsiskleidusio jos gyvenimo eskizas.


Gyvenimo, kurį Albinutė išdalijo kitiems, pati būdama pasaulio šviesa ir kiekvienam savo mokiniui, kiekvienam gyvenimo kely sutiktajam įteikdama dieviškosios šviesos kibirkštėlę.

Knygą susirinkusiems pristatė renginio vedančioji, žurnalistė Gražina Viktorija  Petrošienė, prisiminimais apie Albinutę dalijosi dukterėčia, viena iš knygos sudarytojų, Lina Navickaitė-Greičiuvienė.


Kito knygos sudarytojo Viktoro Jankūno vardu kalbėjo Saulutė-Genovaitė Markauskaitė.

Renginį sušildė ir Dieviškosios šviesos spindulėliu suspindo Trinapolio  Kristaus Karaliaus seserų kongregacijos sesių Elenos, Onutės ir Zitos nuoširdūs kalbėjimai apie šiai kongregacijai priklausiusią seserį Albinutę, apie pašaukimą tarnauti, apie savo vienuoliją, kurios tikslas ir yra tarnauti Kristaus įsteigtai Bažnyčiai – pagelbėti kunigams sielovadiniame darbe, apaštalauti tarp pasauliečių visose srityse ir visomis priemonėmis.


Muzikinį vainiką iš lietuviškų kūrinių supynė jaunosios A. Kačanausko muzikos mokyklos kanklininkės Augustė, Ieva ir Viktorija / mokytoja Jurga Senkutė.

Noriu tikėti, kad šį sekmadienį iš bazilikos ir mes visi išėjome šviesesni, pasiryžę daryti konkrečius gerus darbus.

Parengė Regina Markevičienė, BC „Žaliakalnio aušra“ pirmininkė, Kauno m. V. Kudirkos VB „Aušros“ padalinio vedėja

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021