Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vasario 16-oji Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2017-02-16)

Paskelbta: 2017-02-17

Vasario 16 d., švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 10.00 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios už Lietuvą mininčią 99 savo valstybingumo metus.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ , koncelebravo vyskupas Kęstutis Kėvalas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, Gerojo Ganytojo parapijos klebonas mons. Kęstutis Grabauskas, Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rekt. kun. Aldonas Gudaitis SJ, svečias iš JAV tėvas Lukas Laniauskas SJE, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir rez. prof. Robertas Pukenis.

Asistą rengė Kauno kunigų seminarijos klierikai. 


Dievo žodį perskaitė prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, o homiliją, skirtą Vasario 16-ajai, pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.


Savo homilijoje švenčiančiai bendruomenei arkivyskupas kalbėjo apie laisvės troškimą: „Šiandien Vasario 16-oji mums siejasi ne tik su ryžtu atkurti Lietuvos valstybę, bet ir su slaptu šios dienos šventimu, su didžiuliu laisvės siekiu partizanų žeminėse, kalinių sielose, išeivių minėjimuose, visų dorų Lietuvos žmonių širdyse. Laisvės troškimas vedė daugelį žmonių. Daug jų žuvo, patyrė persekiojimų, kalėjimų, tremčių, represijų. Melsdamiesi juos visus prisimename. Laisvės troškimas suvienija. Juk laisvė pasiekiama ne sau, o Tėvynei, tai yra visiems jos žmonėms“.( Visą homiliją skaityti >>>)

Atnašas - duoną ir vandenį - nešė  parapijos jaunų  šeimų atstovai.

Mišiose dalyvavo Kauno miesto savivaldybės atstovai, gausus būrys įvairių organizacijų, universitetų atstovų su vėliavomis.


  Giedojo Kauno kultūros centro „Tautos namai“ mišrus choras „Diemedis, vadovas Audrius Petrauskas.

 

Pasibaigus šv. Mišioms, kurias transliavo Marijos radijas, buvo sugiedotas Lietuvos Respublikos valstybės himnas.

Po šv. Mišių nuo bazilikos nusidriekė eisena, vedama pučiamųjų orkestro „Ąžuolynas“ į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį, kur vyko šventinis renginys.


Parapijoje taip pat buvo meldžiamasi už Lietuvą per 18 val. šv. Mišias, kurias aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

Monsinjoro homilija taip pat buvo  apie laisvę: „Laisvė – tai viena iš dovanų, kurią gauname iš Dievo. Laisvė yra kažkas daugiau, ko neįmanoma nusakyti žodžiais, tik išgyventi širdimi. Dievas sukūręs žmogų, palaimino juos, tardamas „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją!“(Pr 1, 28). (Visą homiliją skaityti >>>). 

                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021