Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Gerumo kristalas“ – žaliakalnietei, Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos narei Adelei Onai Azaravičienei (2017-02-16)

Paskelbta: 2017-02-20


Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA) - tarptautinė organizacija, Graduated Women International padalinys Lietuvoje, turinti 6 skyrius Lietuvoje ir JAV (Čikagoje), savo kultūrinę, šviečiamąją veiklą organizuoja burdama aukštąjį mokslą turinčias moteris, bendradarbiauja su Kauno kultūros įstaigomis, bendruomenių centrais, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija. Rengiami seminarai, konferencijos, pristatomi iškilių žmonių darbai. Vykdomi tęstiniai projektai. Renginiai miesto visuomenei nemokami. Asociacija – ne pelno siekianti organizacija. Bendradarbiavimo ir partnerystės pagrindais 2016 metais renginius organizavome kultūros centre „Tautos namai“, Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, dalyvavome tarptautinėse konferencijose Tartu (Estija), Stokholme (Švedija), LR Seime.

Savo asociacijos narių tarpe turime ypatingai Kaunui, Lietuvai nusipelniusių narių. Viena jų – dr., doc. Adelė Ona Azaravičienė. Už nepaprastą atsidavimą žmogui, jautrumą, nuoširdumą, neatlygintiną veiklą A. O. Azaravičienei vasario 15 d. įteiktas garbinga Kauno miesto savivaldybės nominacija – „Gerumo kristalas“.

 


Adelė Ona Azaravičienė – kardiologijos mokslų daktarė, Lietuvos kardiologų ir Kauno krašto draugijų narė, Mokslininkų ir Gydytojų sąjungos narė, Lietuvos širdies asociacijos narė, Europos kardiologų draugijos ir tarptautinės kardiologų draugijos ir federacijos narė, Lietuvos Hipertenzijos lygos ir pasaulinės Hipertenzijos lygos narė. Adelė Azaravičienė ilgus metus dirbo Kauno respublikinėje klinikinėje ligoninėje, dėstė KMU, pelnė gydytojų ir pacientų pripažinimą. 1992 m. atkurtos Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) valdybos narė, 2002 – 2008 m. – LUMA prezidentė.

Aktyviai dalyvauja LUMA veikloje, yra tarptautinės organizacijos Graduated Women international padalinio Lietuvoje Valdybos narė. Dalyvauja ir kitos tarptautinės organizacijos veikloje, yra Lietuvos moterų lobistinės organizacijos valdybos narė. Būdama tarptautinių organizacijų nare, ne tik dalyvauja konferencijose, skaitydama pranešimus, bet rengia daug straipsnių, juos publikuoja medicininėje spaudoje, žurnaluose „Šeimininkė“,„Prisikėlimas“.


Neatlygintinai skaito paskaitas bendruomenių centruose, dalyvauja tęstiniuose projektuose „Darna ir visuomenė“, aplinkosauginiame projekte „Už žydinčią žemė“. 2016 m. A. Azaravičienė dalyvavo LUMA projekte „Tu (ne)gali – menas gali“. Skaityti pranešimai, organizuoti edukaciniai užsiėmimai apie teigiamą meno poveikį žmogaus sveikatai. Vedė seminarus Lietuvos švietimo istorijos, Kauno miesto muziejuose.

Savo patirtimi, žiniomis dalinasi ir su Kauno Diabetikų klubo „Insula“ nariais, rūpinasi sveikos gyvensenos klausimais. Skaitomi pranešimai apie sveikatos priklausomybę nuo gyvenimo būdo, įvairių rizikos veiksnių bei gyvenamosios aplinkos (Kartų namuose, Panemunės senelių namuose).


Adelė Azaravičienė ypatingai pelniusi pagarbą ir dėkingumą iš Lietuvos Marijos radijo klausytojų. Daug metų A. Azaravičienė savanoriškai dirba Marijos radijuje. Jos skaitomos paskaitos, teikiamos konsultacijos prisideda prie Lietuvos žmonių sveikatingumo skatinimo, budi klausytojų linijoje atsakinėjant į įvairius klausimus (daugiausia sveikatos temomis). Daug kreipiasi vieniši žmonės ir ne tik, iš visos Lietuvos.

Dalyvauja Carito veikloje, aplankant namuose nevaikštančius, ligų ir netekčių prislėgtus žmones. Kita svarbi, neatlygintina veikla – Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje. Daug prisideda prie šviečiamųjų renginių organizavimo bazilikos konferencijų salėje. Dalyvauja parapijos Pastoracinės tarybos veikloje, yra tarybos narė, dalijasi apie vykstančius renginius portaluose www.prisikelimas.lt. www.luma.lt , yra parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos koordinatorė.

Begaliniai atsidavusi savo profesijai, moterų švietimui. Vadovaujantis Vydūno žodžiais „Kokia moteris – tokia ir tauta“, savo pasiaukojamu darbu prisideda prie šeimos sveikatos stiprinimo. A. Azaravičienė savo darbais garsina Kauną, pasižymėjo aktyvia veikla, visuomenėje pastebima darbais ir iniciatyvomis. Tokie žmonės, kaip A. Azaravičienė, verti pripažinimo ir pelnytai laikomi gerumo, pasiaukojimo, tarnystės žmogui pavyzdžiu.

Sveikiname ir didžiuojamės, savo narių tarpe turėdami tokią iškilią moterį. Tegul Dievas laimina Jūsų gyvenimo darbus ir siekius.

Parengė LUMA prezidentė Dalia Poškienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021