Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos jaunimas lytiškumo ugdymo rekolekcijose Jaunimo centre (2017-02-25)

Paskelbta: 2017-02-27


Vasario 25 d.,  šeštadienį, mūsų parapijos jaunuoliai, besirengiantys  Sutvirtinimo sakramentui,  dalyvavo skaistumo (lytiškumo) ugdymo rekolekcijose Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. Šias rekolekcijas vedė "Pažink save“ programos savanoriai.

Diena prasidėjo pokalbiu apie patį žmogų, kas jis yra, kas esu aš. Svarbiausia žmoguje – jo vidus ir unikalumas. Svarbu tai suprasti, norint pradėti gerbti save bei kitus. Viskas prasideda nuo manęs – koks aš, tokie ir kiti.

Tad antroji dienos tema ir buvo apie mus – vaikinus ir merginas, lyčių skirtumus ir panašumus. Įdomu, jog viso užsiėmimo metu bendravo ir pasakojo bendraamžiai, tad paskaitos buvo atviros ir nuodugnios, su intymiomis patirtimis, aptartais paaugliškais iššūkiais.

Trečiosios paskaitos metu kalbėta apie santykį tarp lyčių, tiksliau, dvasinę meilę. Kas tai, kuo ji skiriasi nuo įsimylėjimo, kodėl meilei reikia abiejų valios, kai tuo tarpu įsimylėjimui užtenka vieno žmogaus? Tai – svarbiausi klausimai jaunam žmogui, kuriam pagundų tiek daug, o žmogiškas ryšys, regis, užmirštamas ir nuvertinamas.

Galiausiai, antroje dienos pusėje, logiška tvarka nuo žmogaus kaip asmenybės iki dviejų žmonių santykių, besiruošiantieji Sutvirtinimo sakramentui kalbėjo apie fizinį ryšį tarp žmonių, jo prasmę, galimas (tiesa, ne visada teigiamas) pasekmes. Ir nors, panašu, viskas girdėta pamokose ar viešojoje erdvėje, iš kurių jaunimas, ne paslaptis, daugiausiai išmoksta, bendraamžių patirtys ir nuoširdus lygaus bendravimas su lygiu kai ką paskatino permąstyti savo ankstesnę nuomonę, kai ką ją galbūt pakeisti.

Po paskaitų, jauna pora liudijo apie savo gyvenimą santuokoje. O po liudijimo, visos grupės iš skirtingų Kauno parapijų dieną baigė šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys.

Nors šeštadienis – laisva diena, kurios metu taip norisi atsikvėpti nuo veiklų, sėdėjimo ar klausymo, Prisikėlimo parapijos jaunimas su savo bendraamžiais iš viso Kauno m. atidžiai dalyvavo rekolekcijose.

Naujos žinios, ypač jei jos apie save, savo kūną, niekada nepamaišys, o senųjų pakartojimas, kaip sakoma, yra mokslo, žinių motina. Belieka prisiminti per pamokslą pasakytus kunigo žodžius, jog tai, ką išgirdome – ne liepimas ir moralizavimas, o šviesus palinkėjimas.

Sutvirtinamųjų vardu Paulius Skrupskis

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021