Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - „Kas jis – žymiausias knygnešys?“ (2017-02-23)

Paskelbta: 2017-03-01


Ar mes būtume išlikę lietuvių tauta , jeigu nebūtume išsaugoję savo kalbą? Atsakant į šį klausimą, būtina prisiminti tuos Lietuvos žmones, kurie savo gyvenimą skyrė tam, kad mes išsaugotume savo kalbą, vadinasi, ir tautą.

Vasario mėnesio paskutiniojo trečiadienio popietėje senjorams papasakojau apie žymiausią lietuvių knygnešį Jurgį Bielinį. Gimęs baudžiauninko šeimoje siekė mokslo, pramoko keletą kalbų ir visą savo gyvenimą paskyrė nelegalių lietuviškų knygų platinimui. Įkūrė Garšvių knygnešių draugiją, išnuomojo savo ūkį ir tapo knygnešių profesionalu.

Jurgis Bielinis buvo caro valdžios persekiojamas kaip valstybinis nusikaltėlis. Tačiau jo neišgąsdino. Be spaudos platinimo rašė straipsnius į „Aušrą“, „Varpą“, išleido laikraštį „Baltasis erelis“. Daugiausia rašė Lietuvos istorijos ir valstiečių klausimais. Turto iš knygnežių amato nesukrovė...Palaidotas Suosto ( Biržų sav.) bažnyčios šventoriuje.

Mes turime nepamiršti knygnešių, kurie po sermėga ar skrandute, nebodami persekiojimų, nešė lietuvišką spaudą. Kaip rašė Bernardas Brazdžionis: “Jums, knygnešiai, garbė tebūna,/ Kad nešėt Lietuvai Bretkūną,/ Šalia maldynų ir rožančių,/ Kad nešėt Daukantą ,Valančių...“

Popietėje mintimis pasidalino Irena Petružienė, Dalia Kmitienė bei kiti.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021