Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Esame ir liudijame Lietuvą... (2017-03-08)

Paskelbta: 2017-03-15


Taip pavadintą literatūrinę –muzikinę kompoziciją pamatė senjorai antrąjį kovo trečiadienį, kurio popietė buvo skirta Kovo 11-ajai.

Kompozicijos autoriai - Violeta ir Antanas Bakučiai. Jie pakvietė pabūti su Lietuva, prisiminti jos istoriją ir iškilius tautos žmones, kurie savo gyvenimą ir darbus pašventė Lietuvai, kad ji išsaugotų savo kalbą, savo raštą, kultūrą , savo tradicijas ir mentalitetą. Ir susimąstytume, kokia mūsų laisvės kaina, ką mes turime branginti , saugoti ir kuo didžiuotis.

Violetos pasakojimai ir vaizdai ekrane pažadino mūsų istorinę atmintį: Martynas Mažvydas Kristijonas Donelaitis, Jurgis Bielinis, Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius, Motiejus Valančius, Gabrielė Petkevičaitė – Bitė, Maironis, Vaižgantas ir dar daug daug kitų. Įdomu buvo pamatyti filmuotus kadrus, kaip Lietuva šventė Nepriklausomybės dešimtmetį, pamatyti ir išgirsti Laisvės šauklį, aktorių, poetą Kęstutį Genį, lyg šiandien su mumis kalbantį Justiną Marcinkevičių, Sąjūdžio susitelkimą.

 Į Tūkstantmečio šventę Lietuva atėjo Nepriklausoma, laisva ir išdidi. Giliai sujaudino mus ši kompozicija. Mūsų dėkingumas ir pagarba jos kūrėjams – Violetai ir Antanui Bakučiams. Sugiedojome himną, malda padėkojome Dievui už tautos laisvę, prašydami globos ir išminties kiekvienam Lietuvos piliečiui, kokias jis pareiga atliktų.

Prie arbatos ilgai šnekučiavomės, padainavome ir mūsų gražiausias dainas, kurios skambėjo partizanų lūpose, Sibiro platybėse, Sausio 13-ąją...

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021