Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenėje - susitikimas su kun. egzorcistu K. Rugevičiumi (2017-03-15)

Paskelbta: 2017-03-17


Susitikime su kun. egzorcistu Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektoriumi Kęstučiu Rugevičiumi kalbėjome apie vidinį išgydymą.

Kaip, kad mūsų kūnai gali sirgti, taip ir vidinės mūsų asmenybės dalys gali būti sulaužytos – kai kiti žmonės mus atmetė, pravardžiavo, skriaudė, ... Kiekvienas žmogus dvasioje yra sužeistas. Kalbėjome apie tai, kad daug užslėpto smurto visuomenėje, kad visi žmonės veikiame vieni kitus. Jėzus yra pasakęs: „Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“ (Mk 7, 21 – 23). Šias blogybes yra įprasta vadinti nuodėmėmis ir jos žaizdoja mūsų vidų.

Vidinis gydymas yra mūsų prisiminimų, elgesio, bendravimo su kitais gydymas. Vidinio gydymo pamaldų metu atiduodame savo žaizdas Viešpačiui. Tai atliekame per maldą. Labai svarbu suvokti problemą, kuri kamuoja žmogų, bei nustatyti jos priežastis. Gydo ne žmonės ir net ne maldos, o Šventosios Dvasios veikimas. Tapti tikruoju savimi tai yra kelias. Kelias per išpažintis, Švč. Sakramento adoracijas, užtarimo maldas.

Bažnyčia – tai Didysis sakramentas. Kiekviename sakramente Dievas prisiliečia prie žmogaus gyvenimo.

Bendruomenės narė Staselė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021