Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kryžiaus pagarbinimas (2008-07-11)

Paskelbta: 2008-08-04

Liepos 10 d. 17. 30 val. į Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią iš Ukrainos buvo atvežtas Kryžius, kuris keliauja po Europą.
Nors vasara – atostogų metas, pasitikti Nukryžiuotojo atėjo nemažas būrys tikinčiųjų. Kryžius buvo garbingai paguldytas ant paaukštinimo prieš presbiteriją. Jį puošė ąžuolų vainikas. Tikintieji tyliai, susikaupę ėjo pagarbinti mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Vieni meldėsi, kiti bučiavo, treti su meile glostė.
Dar didesnę prasmę įgavo Kryžiaus viešnagė po gilių, prasmingų, jautriai pasakytų kunigo Mindaugo Pukščio homilijos žodžių. Prieš akis prabėgo Kristaus kančia, žeminanti mirtis ir pagaliau Jo pergalė, kurią įtikinamai matai žvelgdamas į Prisikėlusįjį visus laiminantį Kristų, esantį virš presbiterijos.
Po šv. Mišių žmonės kaip įprasta neskubėjo namo, dar kartą ėjo prie Kryžiaus, garbino ir šlovino Viešpatį.
Liepos 11 d. 14 val. Kryžius buvo išvežtas į Šiaulius. Iš ten keliaus į Latviją ir toliau.
                                                                                 V. Vasylienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021