Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis parapijoje (2017-04-09)

Paskelbta: 2017-04-10


Balandžio 9 d., Viešpaties Kančios sekmadienį, 11.00 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje iškilmingas Sumos šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Mišių pradžioje buvo šventinamos verbos ir vyko tradicinė Verbų procesija.


Žodžio liturgijos metu ypač jaudinančiai buvo perteikta Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia iš Morkaus Evangelijos, kurią skaitė trise - klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, zakristijonas Imantas Mieliulis ir kunigų seminarijos klierikas Martynas Povylaitis ASC.



Homiliją monsinjoras pradėjo žodžiais: „Šiandien prasideda Didžioji, Skausmingoji, savaitė, kuri turi mus paskatinti pačiai giliausiai ir stipriausiai meilei, nes esame kviečiami ypatingam susitikimui su Kristumi Jo kančioje ir mirtyje ant kryžiaus.“


Klebonas kvietė per Didžiąją savaitę permąstyti Kristaus kryžiaus kelią ir pagalvoti, kokioje šio kryžiaus kelio vietoje esame kiekvienas iš mūsų. Kaip mes dažnai bėgame nuo savo gyvenimo kryžiaus, galvodami, kad atrasime lengvesnį, kad jį neš kitas, tik ne aš. Norėdami suvokti Viešpaties planą, mes su meile turime nešti savo kryžių iki gyvenimo pabaigos. Kryžius žmogų gali žlugdyti, bet gali ir vesti į aukštumas, jei eisime drauge su Jėzumi.


Monsinjoras ragino šią Didžiąją savaitę rasti laiko dalyvauti pamaldose ir padėkoti Dievui. Jis sakė, kad mūsų bendruomenė turi ypatingą Dievo malonę, nes turi galimybę pabūti su Jėzumi kiekvieną dieną vykstančioje adoracijoje mažojoje bažnyčioje. Jėzus mūsų laukia ir kviečia, kaip anuomet Alyvų kalne: „Likite čia ir pabudėkite su manimi.“


Jėzus ir šiandien kviečia kiekvieną atsinaujinti, permąstyti savo gyvenimo vertybes. Ar iš tikrųjų mums gaila paskirti laiko pabūti su Jėzumi?


Baigdamas homiliją, klebonas kvietė kartu išgyventi Kristaus kančią ir dėkoti už Jo parodytą begalinę meilę: „Viešpatie Jėzau Kristau, dėkoju Tau, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį.“

Po 12.30 val. šv. Mišių bazilikoje vyko Susikaupimo valanda, skirta apmąstymui apie Dievo Motinos, Švenčiausiosios Mergelės Marijos kančią ir skausmą, apraudant nukryžiuotąjį savo Sūnų Jėzų Kristų. Skambėjo G. B. Pergolesi „Stabat Mater“, kurį atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantės Elzita Girčytė (doc. A. Stasiūnaitės dainavimo klasė), Gabrielė Kiršaitė ( prof. S. Stonytės dainavimo klasė) ir Milda Atminaitė (prof. V. Siurvilaitės vargonų klasė).

Verbų sekmadienį Visuotinė Bažnyčia mini ir Pasaulinę jaunimo dieną. Todėl buvo kviečiama melstis už viso pasaulio jaunimą, o ypač už Lietuvos jaunimą, kuris birželio 23-25 d. Vilniuje susirinks švęsti Lietuvos jaunimo dienas.


Bazilikos šventoriuje nuo pat ryto šurmuliavo tradicinė velykinė mugė. Po šv. Mišių parapijiečiai buvo kviečiami atsigerti karštos arbatos, įsigyti velykinių margučių, verbų, susipažinti su parapijos karitatyvine veikla.

                                                       Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021