Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Lietuvą ir lietuvius mylėjau... (2017-04-05)

Paskelbta: 2017-04-18


Tai kanauninko rašytojo Juozo Tumo -Vaišganto gyvenimo moto. Apie jį ir Nepriklausomybės Akto signatarą Petrą Klimą, kuriam taip pat tinka minėtas moto, balandžio 5-osios popietėjė senjorams pasakojo Juozo Tumo–Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfonsas Pakėnas.

Mes rašytojo Vaižganto kūrybą skaitėme, esame aplankę memorialinį butą - muziejų, o apie Petrą Klimą daugelis labai mažai ką žino. Tad buvo labai įdomu išgirsti A. Pakėno pasakojimą apie du didžiavyrius lietuvius, kurie savo darbus skyrė Lietuvai. Petras Klimas – teisininkas, istorikas, žurnalistas, parašęs daug veikalų iš istorijos, iškentęs devyniolika kalėjimų. Kaip akcentavo prelegentas, abu labai darbštūs, išsilavinę, plačios erudicijos, bet ir labai skirtingos asmenybės. Kaip suartėjo, kas paskatino jų bendravimą, kaip keliavo laiškai vienas kitam.

Iš laiškų gerbiamas Alfonsas Pakėnas ir atskleidė jų santykių raidą, jų siekius . Mes išgirdome, ką rašė J.Tumas -Vaižgantas ir P.Klimas savo laiškuose, kas juos jaudino , dėl ko pergyveno.Dėkojome prelegentui, atvertusiam labai reikšmingus istorijos puslapius, padėjusiam prisiminti dvi tautos asmenybes.

                                                 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021