Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Velykų šventė (2017-04-19)

Paskelbta: 2017-04-26

Su giliu tikėjimu ir viltimi mes sutikome Kristaus Prisikėlimo šventę. O kartu atšvęsti senjorai susirinko balandžio 19-ąją.

„Velykos – mūsų išganymas, esame kviečiami tikėti Prisikėlimu,- kalbėjo popietėje dvasios tėvas, vikaras kun. Julius Grigonis, - Velykų slėpinys ne tik džiaugsmas, juk gyvenimas nebūna be sunkumų, bėdų. Prisikėlęs Kristus mums skleidžia tikėjimo šviesą, pasitikėjimą Viešpačiu, kad suvoktume Dievo valią. Būkime viltingi ir džiaugsmingi, juk žmogaus dvasia nesensta, būkime Prisikėlimo žmonėmis.“


Vikaras kun. Julius palaimino mūsų kuklų vaišių stalą ir su kuo geriausia nuotaika džiaugiamės, galėdami dešimtą kartą didelėje sambūrio šeimoje švęsti Velykas. Buvo išrinktas gražiausias ir stipriausias margutis, savo mintimis apie Prisikėlimo šventę pasidalino Valerija Vasiliauskienė, Povilas Byla, Vida Petkevičienė bei kiti. Vida kvietė: „Auginkime meilę savo širdyse, tegul gerumo aura pavirsta mūsų darbų pradžia“.


Senjorai su gimtadieniu pasveikino vikarą kun. Julių Grigonį, padėkodami už apsilankymus mūsų popietėse, nuoširdumą ir mintis, kurios priverčia suklusti, įsiklausyti, suteikia ne tik žinių, suteikia peno pamąstyti ir įvertinti savo gyvenimą, savo poelgius. Gerbiamajam kun. Juliui sugiedojome „Ilgiausių metų“ , linkėdami dvasios stiprybės ir Dievo palaimos.  Jeigu gamta dar nedžiugina pavasariška šiluma, tai sambūrio popietėje buvo daug šilumos,džiaugsmo, šypsenų, tikėjimo ir vilties.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021