Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Prisiminėme Lietuvos iškiliuosius... (2017-04-30)

Paskelbta: 2017-05-03


Paskutinis balandžio trečiadienis. Jau nebe vieną trečiadienį kviečiau senjorus prisiminti iškiliausius Lietuvos žmones, kurie savo gyvenimu ir darbais tarnavo tik Lietuvai ir Lietuvos žmonėms, kad valstybė taptų kuo stipresnė, savarankiškesnė ir laisva.

Šį trečiadienį priminiau Mykolo Krupavičaus, kunigo, politiko, vieno 1922 metų žemės reformos pradininkų gyvenimą. Jis baigė Seinų kunigų seminariją, Sankt Peterburgo dvasinę akademiją, studijavo Prancūzijoje.O kiek daug pareigų jis atliko: ne tik kaip kunigas. Dirbo Lietuvos taryboje, Vidaus reikalų, Žemės ūkio ministerijose, kuomet buvo pradėta ir vykdoma žemės ūkio reforma.Taip pat Seimo atstovas, Seime didžiausią frakciją turinčios LKDP lyderis. Buvo suimtas ir kalintas.1945-1955 VLIK pirmininkas, LKDP pirmininkas, o nuo 1950 m. išrinktas Pasaulio lietuvių krikščionių demokratų sąjungos pirmininku iki gyvos galvos. Gyvendamas JAV, atliko pagrindinius darbus buriant Pasaulio lietuvių bendruomenę. 2006 m. jo palaikai iš Čikagos Šv.Kazimiero lietuvių kapinių perlaidoti mūsų šventovės šventoriuje.

Kas jis Antanas Gustaitis? Lietuvos karo aviacijos vadas, generolas, lietuviškų lėktuvų konstruktorius, lakūnas, stalininių represijų auka. Jo gabumai jau buvo labai ryškūs dar mokykloje. Baigęs gimnaziją, mokėsi Peterburge, Lietuvai tapus nepriklausoma, grįžo į Lietuvą, tapo savanoriu, baigė Karo aviacijos mokyklą Kaune. Baigęs auktojo pilotažo kursus, 1922 m. gavo karo lakūno vardą. Beje, tais pačiais metai tapo pirmuoju Lietuvos šachmatų čempionu. Mokėjo penkias užsienio kalbas. Savo pirmąjį lėktuvą ANBO -1 išbandė 1925 m. liepos 10 d. Gustaitis ir kūrė, ir mokėsi Aukštojoje aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokykloje Paryžiuje. Konstravo lėktuvus, kilo karjeros laiptais. 1937 m. jam buvo suteiktas brigados generolo laipsnis, Vytauto Didžiojo universitete jam suteiktas docento vardas. Iš viso buvo pagaminti 66 jo sukurti lėktuvai, kurie buvo gerai žinomi Europoje. Okupavus sovietams, Lietuvos aviacija buvo likviduota, Antanas atleistas iš kariuomenės. Vizos negavęs į JAV, mėgino pereiti valstybinę sieną, bet NKVD buvo sulaikytas. Kauno, Maskvos Butyrkų kalėjimai. Antanas Gustaitis atsisakė bendradarbiauti, todėl buvo apkaltintas šnipinėjimu ir 1941 m. sušaudytas. Kiek daug nuveikta, pasiekta, o gyveno Antanas tik 43-ejus metus.

Antroje popietės dalyje pasveikinome balandžio mėnesį gimusius senjorus, linkėdami ilgiausių metų, bet svarbiausia sveikatos bei Dievo palaimos. Juk senjorams to ir tereikia. Ilgai dar netilo pokalbiai, diskusijos. Savo mintis išsakė Stasė Bracevičienė, Vytas Petružis, Laima Zasimauskienė bei kiti.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021