Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Rūtelės" mokyklos vaikų Pirmoji Šv. Komunija (2017-05-10)

Paskelbta: 2017-05-10


2017 m. gegužės 7 d., sekmadienį, 9.30 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko nuostabi, šilta ir labai laukta „Rūtelės“ mokyklos 26 vaikų Pirmosios Šv. Komunijos šventė.

Nuo ryto bazilika buvo pilna šurmulio, susigraudinusių tėvų ir besijaudinančių vaikų. Vaikai vis neramiai žvalgėsi nes žinojo , kad šią dieną jie tampa ypatingi. Ypatingi, nes žengia svarbiausią žingsnį krikščionybės link, link susitikimo su Jėzumi, atverdami duris Viešpaties malonių gausybei. Sunku papasakoti tą emociją, kuri užvaldė ceremonijos metu. Mažieji it angeliukai papuošti baltomis albomis nuoširdžiai dovanojo savo tyras širdis Dievuliui dalyvaudami šv. Mišiose.


Šv. Mišias aukojo vaikų ir jų tėvelių mylimas parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos vikaras, Marijos radijo direktorius Povilas Narijauskas.


Šv. Mišių pradžioje klebonas suteikė palaiminimą visiems vaikams, laimino ir tėveliai savo atžalas.

Aukos liturgijoje buvo nešamos kuklios dovanos, skirtos Žaliakalnio  dienos centro vaikams, tai skruzdėlynas ir vaisiai.


Per homiliją klebonas akcentavo, kad ši draugystė su Kristumi ir bendra malda tęstųsi ir toliau, kad visi yra labai laukiami šv. Mišiose ne tik sekmadieniais, bet ir paprastomis dienomis.


Tikiu, kad po nuostabios ceremonijos, visiems tėvams liko svarbiausias klausimas: „Ar sugebės savo atžalas auklėti tikrais krikščionimis ir toliau padės gilinti tikėjimo tiesas?“ O  tėveliai pažadėjo stengtis ir nesustoti. Bandys neklysti ir vesti vaikus teisingu Jėzaus keliu.


Mažieji krikščionys savo ir tėvų vardu įteikė gėlių puokštę ir padėką klebonui už "gražų bendravimą su vaikais, už prasmingas šv. Mišias, įkvepiančias homilijas, kupinas dvasiškumo, aiškumo, paprastumo" ir palinkėjo "...būti laimingu savo pašaukimo kelyje".

Nuoširdžiai tikiu, kad auga nauja krikščioniška karta, kuri skleis Bažnyčios šviesą ir Dievo Žodį, kurie sės gėrio sėklą mūsų žemėje.

                                             Tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021