Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narių piligriminė kelionė į Šiluvą (2017-05-15)

Paskelbta: 2017-05-15


Ankstyvą gegužės 13-osios rytą  Kristaus Prisikėlimo  parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai išvyko į Šiluvą, kur buvo švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmečio jubiliejus.

Draugijos dvasios vadovas vikaras kun. Julius Grigonis, išlydėdamas į kelionę, pasidžiaugė nemažu būreliu piligrimų, visus palaimino ir palinkėjo geros kelionės.

Kelionėje sukalbėjome rožinio maldą, dėkodami Švč. Mergelei Marijai už suteiktas malones mūsų tėvynei Lietuvai, už Jos apsireiškimą Šiluvoje prieš 400 metų.

Į Šiluvą paminėti Fatimos jubiliejaus susirinko labai daug maldininkų iš įvairių šalies regionų. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo kardinolas Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupai ir daug kunigų. Neatvykus apaštališkajam nuncijui arkivyskupui Pedro Lopez Qintana, iškilmei paruoštą jo žodį perskaitė arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Savo homilijoje apaštališkasis nuncijus akcentavo, kad ir šiandien Bažnyčia ragina išgirsti Fatimos Marijos kvietimą: atgailauti, melstis už Bažnyčią, už nuodėmėje gyvenančių žmonių atsivertimą, už taiką pasaulyje.

Fatimos apsireiškimų šimtmečio paminėjimas buvo dvasiškai įspūdingas tiek iškilmingomis šv. Mišiomis, tiek įvairiomis giesmėmis, šlovinančiomis Mariją, taip pat ir Rožinio malda, kurią prieš šv. Mišias Šiluvos bazilikos aikštėje vedė vyskupas Kęstutis Kėvalas su meditacijomis apie apsireiškimus Fatimoje.


Apdovanoti Dievo malonės, dėkodami Švč. Mergelei Marijai už gražų orą, globą ir gausias dvasines dovanas, su džiugia ir palaiminga nuotaika sugrįžome į namus, į savo šeimas skleisti Dievo Motinos žinią.

                                                                          Draugijos koordinatorė dr. Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021