Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios minint Vyto Bacevičiaus pradinės mokyklos 100-metį (2017-05-19)

Paskelbta: 2017-05-19


Gegužės 19 d. į Kristaus Prisikėlimo baziliką rinkosi Vyto Bacevičiaus pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai, svečiai. Čia buvo aukojamos šv. Mišios švenčiant seniausios Laikinosios sostinės lietuviškos mokyklos 100-metį.


Parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravęs šv. Mišias, kreipėsi į mokinius: „ Jūs galite didžiuotis savo mokyklos praeitimi, kuri buvo viena pirmųjų pradinių mokyklų Kauno mieste, įkurta dar prieš Nepriklausomybės paskelbimą Pirmojo pasaulinio karo metu.


Mokyklos istoriją, turtingą permainingų peripetijų, jūs, be abejo, išgirdote iš lūpų mokytojų ir žmonių, menančių praeitį. Man, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonui, džiugu, kad čia ne tik didelis dėmesys skiriamas pradiniam vaikų lavinimui, žinių perteikimui, bet ir diegiamos krikščioniškosios vertybės. Kiekviena tiek mokyklinė, tiek religinė šventė, jubiliejai nepraeina be padėkos Dievui už Jo teikiamas malones, Šventosios Dvasios dovanas.


Klebonas kvietė pamąstyti: „Ar mylime tuos, kuriuos sunku mylėti? Ar ištiesėme šiandien ranką tam, kuris praeityje galbūt įžeidė, užgavo, įskaudino? Pabandykite atleisti, parodyti nuolankumą, sužadinkite meilės jausmą savo širdyje ir jūsų pastangos virs džiaugsmu!,“- ragino monsinjoras.


Homilijos pamąstymą baigė ištrauka iš popiežiaus Jono XXIII Romumo maldos ir kvietė neužsklęsti širdies Dievo meilei ir gailestingumui, priimti šią brangią dovaną ir džiaugsmingai pasidalinti su visais, ypač tais, kuriems labiausiai to reikia.

Šv. Mišių liturgijoje dalyvavo Vyto Bacevičiaus mokyklos mokytojai, mokiniai.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021