Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės susitikimas su kun. Robertu Urbonavičiumi (2017-05-17)

Paskelbta: 2017-05-24

Šiltas gegužės 17 dienos vakaras buvo paskirtas susitikimui su Ukmergės šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaru kun. Robertu Urbonavičiumi.

Gegužės mėnuo  jau nuo XVIII a. žinomas, kaip Švč. Mergelės Marijos mėnuo, tad ir pokalbis (gal greičiau diskusija) sukosi apie Švč. Mergelę Mariją. Kunigas Robertas priminė 4 dogmas katalikams: Marija - Dievo gimdytoja, Marija - Mergelė Motina, Marijos - Nekaltasis prasidėjimas,  Marijos Dangun ėmimas. Viešpats Marijai patikėjo žmones:  „Štai tavo Motina", o Marija - tai kaip paveikslas, kokie mes turime būti.

Kalbėjome apie Marijos apsireiškimus ir  tose vietose atsiradusias šventoves (Šiluva, Lurdas, Fatima.....), kad apreiškimai žmonėms stiprina tikėjimą. Diskutavome apie pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, Rožinio ( Marijos psalmynas) maldos galią.

Kun. Robertas patarė visiems saugoti širdies ramybę, stengtis būti savyje - atrasti Tylą.

                                                      Bendruomenės narė St.  Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021