Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios „Paskutiniojo skambučio“ proga Kristaus Prisikėlimo parapijos gimnazijų abiturientams (2017-05-25)

Paskelbta: 2017-05-25


Gegužės 25 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurios buvo skirtos Kauno „Saulės“ gimnazijos ir Kauno Jono Jablonskio gimnazijos abiturientams paskutiniojo skambučio proga. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Prie bažnyčios durų mokytojus ir abiturientus pasitiko jaunesnieji gimnazijos mokiniai – vienuoliktokai. Mokiniai įteikė kiekvienam gimnazijos abiturientui mažą žvakutę, kurią kvietė uždegti  prie altoriaus, kad kiekvienas mokinys, galėtų išsakyti Dievui savo padėką, patikėti svarbiausius gyvenimo tikslus. Mokytojai, uždegantys žvakeles, buvo kviečiami melstis už savo mokinius.


Šv. Mišių metu giedojo „Saulės“ gimnazijos vyresnioji muzikos mokytoja, mokinių choro „Akordas“ vadovė Jovita Kulakauskienė. Jungdamiesi į šv. Mišių liturgija abiturientai skaitė skaitinius, savo prašymus Dievui išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje.


Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kreipėsi į  mokinius atėjusius į Dievo namus padėkoti Viešpačiui už gausias malones, kurias patyrė per ketverius bendrystės metus gimnazijoje : „Jei šiandien paklausčiau jūsų: ar pajutote, kaip užaugote, kaip prabėgo mokykliniai metai, kuriuos skaičiavote skambučiais? Ar pamenate jaudulį, nerimą, su kuriuo atėjote į pirmą klasę? Ar prisimenate mielą, švelnią pirmąją mokytoją, kuri, kaip mama, dalijo meilę, rūpestingai mokė parašyti pirmąją raidę, pirmąjį žodį „mama“. Ir štai nuo šiandien jūsų gyvenime nebeskambės skambučiai, nebekvies į klases susitikimui su klasiokais, jus mylinčiais mokytojais. Argi ne akimirką truko mokykliniai metai?! Todėl, brangieji, turime branginti kiekvieną Dievo duotą gyvenimo akimirką. Svarbiausia gyventi taip, kad atsigręžus netektų gailėtis dėl veltui praleistų dienų."


"Visada palaikykite bendrystę su Dievu. Ateikite į Dievo namus pasisemti Vilties ir Dievo Meilės, kad galėtumėte būti stiprūs savo pasirinkimuose. Lai Dievas laimina jūsų visų pasiryžimus laikant egzaminus ir renkantis gyvenimo kelią,“ – linkėjo klebonas.


"Saulės“ gimnazijos mokinių tėveliai, atsidėkodami parapijos klebonui, Bažnyčiai už abiturientų dvasingumo ugdymą, jų nuolatinį palaikymą maldoje, dvasines rekolekcijas, bendradarbiavimą socialinėje veikloje, dovanojo gėles, kurias atnašų procesijoje aukojo gimnazijos moksleiviai, o parapijos jaunimui, jų kabinetui – žvakę, kaip Dievo šviesos simbolį, kad būdami tos šviesos skleidėjais, padėtų augti Gyvajai Bažnyčiai. Jono Jablonskio gimnazija dovanojo parapijos reikmėms piniginę auką, o bazilikos altorių papuošė gėlėmis.


Šv. Mišių pabaigoje klebonas palaimino gimnazijų abiturientus, mokytojus, vadovus, primindamas, kad Dievas yra visų mūsų gyvenimo tikslas ir palinkėjo, kad atverdami naująjį savo gyvenimo langą gimnazistai visada pasitikėtų Šventosios Dvasios galia, jos teikiamomis dovanomis, kurios įgalins jaunimą brandinti savo tikėjimą.


Vėliau, „Saulės“ gimnazijos abiturientams, klasėse buvo vedama paskutinė pamoka. Gimnazijos aktų salėje vyko „Paskutiniojo skambučio“ iškilmė. Šventėje dalyvavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, moksleivių tėveliai, mokytojai, svečiai. Išsakyti sveikinimai, geriausiems moksleiviams įteikti padėkos raštai, padovanoti simboliniai skambučiai, vienuoliktokams perduotas simbolinis raktas, mokytojams gražiausios gėlės – visa tai, tai gražus abiturientų palydėjimas prie egzaminų slenksčio.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021