Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramentas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2017-05-29)

Paskelbta: 2017-05-29


Gegužės 27 d., Kristaus Žengimo į dangų iškilmių išvakarėse, vakarinių šv. Mišių metu būrys jaunuolių ir Santuokos sakramentui besiruošiančių sužadėtinių iš Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ rankų priėmė Šventosios Dvasios – Sutvirtinimo sakramento dovaną.


Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius, koncelebravo mons. A. Grušas, parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, vikarai: kun. J. Grigonis, kun. L. Šipavičius, kun. P. Narijauskas, kun. alt. V. Lenktaitis.


Vyskupas homilijoje pažymėjo kaip svarbu gyvenime turėti gerą draugą, kuris yra Jėzus. Ypač tada kai išgyvename sunkumus, kurių nė vienam žmogui nepavyksta išvengti. Susitikimo ir nuolatinio buvimo su Dievu patirtis padeda mums nepalūžti, kaip parodė paties arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio patirtis.


Šventoji Dvasia, kurią mes jau gavome Krikšto metu, per Sutvirtinimą išlieja mumyse savo dovanų pilnatvę ir daro mūsų tikėjimą gyvą. Ji realiai gyvena mumyse ir mūsų ryšį su Jėzumi ir dangiškuoju Tėvu paverčia tikrove.


Belieka palinkėti sutvirtinamiesiems, visiems dalyvavusiems šioje šventėje ir mums visiems tikintiesiems, kad nepamirštume turį šį lobį ir „neliūdintume mumyse gyvenančios Šventosios Dvasios“ savo abejingumu ir nuodėmėmis.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021