Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos vaikų Pirmoji Šventoji Komunija (2017-05-30)

Paskelbta: 2017-06-12

Gegužės 21 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  gražus vaikų būrys priėmė Pirmąją Komuniją. Visus mokslo metus vaikai gilinosi į tikėjimo tiesas, sekmadieniais dalyvavo šv. Mišiose. Juos ruošė tikybos mokytoja V. Juodpisienė.

Priėję išpažinties vaikai sekmadienį susirinko priimti Švč. Sakramento. Į  baziliką rinkosi pasipuošę vaikai, jų tėveliai, krikšto tėvai, seneliai.


Savo tėvelių palaiminti vaikai žengė prie altoriaus. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas, koncelebravo kun. R. Pukenis.

Homilijoje monsinjoras  kalbėjo apie Jėzaus meilę mums. Palinkėjo vaikams nenutolti nuo Bažnyčios, kad Jėzus laukia jų kiekvieną sekmadienį ir padrąsino vaikus, kad kas benutiktų pasitikėti Viešpačiu, nes Jis  jų niekada neišduos, Jis yra  tikras, geras draugas...Šią gražią šventę įamžino Irina Jurkienė iš Kėdainių.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021