Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Eucharistijos bičiulių susitikimas. Ark. Teofilio Matulionio metų paminėjimas parapijoje (2017-06-10)

Paskelbta: 2017-06-12

Birželio 10 d., šeštadienį, būrelis Kristaus Prisikėlimo parapijos Švč. Sakramento adoruotojų, Gyvojo Rožinio maldos grupės bei kitų katalikiškų organizacijų nariai rinkosi į susitikimą mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Minint ark. T. Matulionio metus ir žinant ark. Teofilio meilę Eucharistijai, parapijos klebonas pakvietė tikinčiuosius Švč. Sakramento adoracijai ir apmąstymams, remiantis ark. T. Matulionio išgyvenimais.


Monsinjoras plačiai nušvietė, kokią reikšmę žmogaus gyvenime turi Eucharistijos šventimas, kontempliacija bei pokalbis su Dievu, buvo akcentuojamos aktyvus dalyvavimas sekmadienio šv. Mišiose.

Vėliau prelegentas priminė tikintiesiems 2013 m. Lietuvos vyskupų laišką tikintiesiems, kuriame buvo kviečiami atnaujinti ir pagilinti Švč. Sakramento praktiką. Klebonas pasidžiaugė Švč. Sakramento adoracija, šia nenutrūkstama maldos grandine, kuri tęsiasi iki šių dienų.

Tai ypatinga malda, kai žmogus asmeniškai kalba Viešpačiui, o Viešpats meilingai prakalbina žmogų. Autentiškas tikėjimas pirmiausia ir kyla iš maldos. „Tikiu, nes meldžiuosi“, – sakė garsus XX a. teologas Karlas Rahneris SJ. Daug malonių patiria žmogus adoruodamas Švenčiausiąjį, kur asmeniškai bendrauja su Kristumi. Švč. Sakramento adoracija yra labai gera proga susitikti su Viešpačiu, tačiau, kad tai įvyktų, žmogus turi sau sudaryti galimybę pabūti maldoje kalbėdamasis su Kristumi.


Klebonas mons. V. Grigaravičius kvietė ir ragino: „Ateikite prie Švenčiausiojo, paskirkite nors valandėlę pabūti Viešpaties artumoje ir tylos maldoje, išsakykite visus savo rūpesčius, sunkumus, ligas ir bėdas, kad gyvasis Jėzus, savo gydančia malone, prisiliestų prie mūsų žaizdų ir suteiktų mums naujų dvasinių bei fizinių jėgų. Ateikime pas Viešpatį padėkoti už džiaugsmą ir sėkmę, už globą ir palaimą asmeniškame gyvenime. Ateikime visi, kurie ieškome tiesos ir gėrio, supratimo ir atleidimo, kurie ieškome gyvenimo prasmės ir vilties, ateikime visi, kurie turime tikėjimo abejonių, išgyvename nusivylimą ar artimo žmogaus atstūmimą, Viešpaties artumoje būsime pripildyti Dievo viltimi, ramybe ir meile.“

Jis pateikė ne vieną pavyzdį iš savo asmeninio ir kitų liudytojų, ypač garbingojo arkivyskupo T. Matulionio gyvenimo. Priminė, kad arkivyskupas buvo didelis Švč. Sakramento garbintojas, tad nenuostabu, kad tapus Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčios šeimininku, pirmasis Lietuvoje šioje bažnyčioje įsteigė Amžinąją Švč. Sakramento adoraciją, kuri gyvuoja iki šių dienų.

Baigdamas pakvietė visus aktyviai dalyvauti Vilniuje birželio 25 dieną istoriniame įvykyje – ark. T. Matulionio beatifikacijoje į palaimintuosius.

Po Švč. Sakramento adoracijos ir konferencijos 12.00 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo mons. V. Grigaravičius.


Po Mišių šventoriuje visų laukė agapė su pirmosiomis vasaros gėrybėmis. Šiltą, draugišką pasibuvimą dar labiau sušildė vasariškai šviesi diena ir dosniai spindulius dalindama saulutė.

Esame dėkingi Švč. Sakramento adoruotojų koordinatorei Kristinai Jasilionienei už rūpestį buriant adoruotojus mūsų parapijoje.

Fotografijos R.Šaknio.

                                                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021