Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis parapijos institucijų vadovų naujo sezono posėdis (2017-08-29)

Paskelbta: 2017-08-30


Rugpjūčio 29 d., po vasaros atostogų, įvyko pirmasis Kristaus Prisikėlimo parapijos institucijų vadovų posėdis.

Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pasveikino visus pailsėjusius ir palinkėjo su naujomis jėgomis, idėjomis, sumanymais kibti į darbus bei pagyvinti parapijos gyvenimą.


Buvo aptarta institucijų veikla, kokie buvo pereito sezonai minusai, kas nepavyko padaryti. Svarstyta, kaip pakviesti kuo daugiau bendruomenės narių į parapijos sielovados veiklą, (veikla žr. >>>) siūlomi variantai, vyko diskusijos ir darbų pasiskirstymas

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021