Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos veiklos aptarimas (2017-09-17)

Paskelbta: 2017-09-21


Po vasaros atostogų parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugija pakvietė savo narius į Šilinių atlaidus, į kuriuos rugsėjo 10 dieną vykome su gausiu parapijos piligrimų būriu.

Šiluvoje Dangiškoji Motina apdovanojo mus ne tik ypatingais dvasiniais potyriais bei malonėmis, bet kartu jautėme ir namų artumą. Mat 9 val. Marijos koplyčioje šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė mons. V. Grigaravičius, per 10 val. šv. Mišias giedojo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos choras, prieš pagrindines Mišias kalbėjome rožinį, kurį vedė mūsų klebonas.

Rugsėjo 16 d. įvyko visuotinis draugijos narių susirinkimas. Į jį atėjo ne tik daug senbuvių, bet ir, kuo labai džiaugiamės, prisijungė naujų narių. Šiais metais turėsime ir naują draugijos dvasinį vadovą - kun. Virgilijų Dudonį.

Po maldos ir trumpo draugijos veiklos aptarimo dvasios vadovas papasakojo apie mūsų tikėjimo tėvo Abraomo gyvenimą. Kunigas mus apdovanojo naujai sukurta gražia giesme Marijai, kurią visi džiaugsmingai giedojome, ir savo išleista knygute “Kunigas”, už kurią labai dėkojame.


Nutarta, kad narių susirinkimai šįmet vyks dažniau, t. y. du kartus per mėnesį: pirmąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienį 16.30 val.

Tad maloniai kviečiame visus norinčius prisijungti prie mūsų maldos grupės. Pasibaigus susirinkimui prieš vakarines šv. Mišias visos draugijos narės bendrystėje, kaip ir buvo sakęs dvasios vadovas, bazilikoje pasimeldėme rožinio malda.

Vakaro Eucharistijos puotoje dėkojome Viešpačiui už savo gyvenimą, prašėme dvasios vadovui kun. Virgilijui ir artimiesiems Dievo palaimos, Šventosios Dvasios dovanų, Švč. M. Marijos globos, o mirusioms draugijos narėms – regėti Viešpaties veidą amžinybėje.

Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė Ada Azarevičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021