Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Projekto „Dialogas - žodis ir spalva“ 2017-2018 metų atidarymas (2017-10-08)

Paskelbta: 2017-10-10


Spalio 8 d. 12.00 val Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje vyko projekto „Dialogas žodis ir spalva“ 2017-2018 metų atidarymas. Pirmasis renginys buvo skirtas atkurtos Lietuvos valstybės 100-čiui bei M. K. Čiurlionio draugijos trisdešimtmečiui paminėti.

Kauno M. K. Čiurlionio draugija visuomenei pristatė draugijos narės Violetos Bakutienės sukurtą literatūrinę - muzikinę kompoziciją “Pasivaikščiojimas su Konstantinu ir Sofija Čiurlioniais lietuviškumo ir lietuvybės takais”. Muziką parinko Antanas Bakutis.


Malonu, kad šiame renginyje dalyvavo ir Čiurlionių provaikaitė Dalia Palukaitienė. Tai buvo galimybė įsižiūrėti į Konstantino ir Sofijos gyvenimus. Jų svajonės siekė viltingą ateitį, jie buvo kūrybos idealų suvienyti. Jų pasivaikščiojimai iki aušros po Vilnių, lietuvių kalbos pamokos Konstantinui... Vėliau tie pasivaikščiojimai – pamokos suliepsnojo ryškiausiomis meilės spalvomis...

Čiurlionio tapyba atskleidė meno svarbą bundančiai tautai. Lietuva kėlėsi ir brendo Nepriklausomybei. Gal begalinis laisvės ilgesys lėmė, kad Čiurlionis 1909 m. nutapė „Vyčio preliudą“, kai iki Nepriklausomos Valstybės atkūrimo dar buvo likę devyneri metai......

O mūsų gyvenamuoju laiku, praėjus daugiau nei šimtui metų, Čiurlionio kūryba tebežadina tautinį orumą ir tautinę savimonę... Galbūt nebūtų taip atsiskleidęs Čiurlionio lietuviškumo momentas, jei nebūtų sutikęs Sofijos, lietuvybės puoselėtojos, žemaitiškai atkaklios, atlaikiusios sunkiausius išbandymus.


Prisimindami Sofiją, aktualiuojame jos, rašytojos, gimtosios kalbos puoselėtojos svarbą. Ji buvo Mokytoja, - doros ir darnos skatintoja. „Kas gali pavergti tautą, kuri remiasi tikru žmogumi, suprantančiu savo pareigas ir nujaučiančiu tautos dvasios kelius?“ – klausė Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 1922-aisiais parašytame straipsnyje „Apie tautos auklėjimą“. Ji buvo Tautos praeities dvasios perteikėja.

Vienas kito kūrybai jie skyrė nemažai dėmesio: M.K.Č. straipsnį „Apie muziką“ Sofija įdėjo į savo knygą „Lietuvoje“ (1908). Čiurlionis šią knygą apipavidalino. Tad tas įsižiūrėjimas ir įsiklausymas į Konstantiną ir Sofiją Čiurlionius, kūrusius, ryškias brydes palikusius mūsų tautos kultūros istorijoje, tegul mus nuteikia pasiryžti ir stengtis ką nors sukurti, padaryti švaraus ir šviesaus dėl visų gerovės ir kad tai būtų sielos poreikis, asmeninės laimės sąlyga...

 

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021