Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje atidengta atminimo lenta kadenciją baigusiam J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui (2017-11-02)

Paskelbta: 2017-11-03

Lapkričio 2 d., Vėlinių dieną, į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią gerokai prieš 14 val. gausiai rinkosi parapijos bendruomenė, sambūrio „Gerumo ąžuolas“ atstovai. Su nekantrumu laukėme garbių svečių - iš Vilniaus atvykstančio kadenciją baigusio J. E. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus ir LR Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio.


Šv. Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas L. Virbalas SJ, koncelebravo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, „Gerumo ąžuolo“ dvasios vadovas, parapijos vikaras kun. V. Dudonis, kun. P. Narijauskas , buvo meldžiamasi už Prezidento V. Adamkaus šeimą, „Gerumo ąžuolas“ mirusius narius ir už visus mirusiuosius.


Arkivyskupas šią Mirusiųjų pagerbimo dieną homilijoje sakė: „Mes turime priimti mirtį kaip Dievo gailestingumą. Kiekvieno siela ieško Dievo, ieško širdies pilnatvės ir visa tai, ką mums gali duoti tik Dievas. Mes esame palaiminti, jei mokame gyventi pasitikėdami Viešpačiu“. Arkivyskupas kvietė susimąstyti, ar mes esame pasiruošę patekti į Dievo gailestingumo slėnį, kad susitiktume Viešpaties artumoje ir glėbyje.


Šv. Mišiose giedojo Kauno muzikinio teatro solistai: R. Preikšaitė, J. ir Ž. Lamanauskai, T. Ladiga, vargonavo J. Šidlauskas.


Po šv. Mišių sambūrio „Gerumo ąžuolas“ prezidentas Valdas Pacevičius pakvietė Prezidentą V. Adamkų ir arkivyskupą L. Virbalą atidengti Prezidento Valdo Adamkaus memorialinę lentą, kuri skirta atminti, kad „šioje bažnyčioje 1937 - 1939 m. šv. Mišiose patarnaudavo Valdas Adamkus, būsimasis Lietuvos Respublikos Prezidentas“.


Lentoje yra V. Adamkaus ranka įrašyta sentencija: „Tolima ir nelabai sena praeitis primena, kad Dievo namai ne kartą istorijoje tapo mūsų namais“. (Autorius Giedrius Paulauskis, Lietuvos monetų kalykla).

Šioje ceremonijoje kalbėjęs V. Adamkus su jauduliu prisiminė, kaip jam, besimokančiam Jono Jablonskio pradžios mokykloje, patarnauti šv. Mišiose pasiūlė tuometis Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras, kun. Simonas Morkūnas.

Prezidentas teigė esantis dėkingas už laiką, praleistą šioje tarnystėje, stiprinusioje jį sunkiomis valandomis ir yra laimingas, jog gali ir dabar tarnauti žmonėms.


Sveikinimo  žodį Prezidentui tarė LR Seimo pirmininkas: „Jei prieš 80 metų būtumėme pasėję gerumo ąžuolą, dabar jis būtų toks, kad dviese neapimtumėme. Tiek gėrio galėjo užaugti per tuos metus. Mes esame dėkingi, kad šiandien pažįstame jus. Jūs tarnavote šioje šventovėje ir pradėjote savo tarnystę Lietuvos žmonėms. Dėkojame už viso gyvenimo tarnystę Lietuvai“.


„Gera prisiminti gerus dalykus, prabėgus daug metų. Matydami šią lentą jaunesni ar vyresni žmonės bus įkvėpti. Simboliška ir tai, jog čia – Prisikėlimo bažnyčia“, – įteikdamas  Prezidentui Kristaus Prisikėlimo parapijos istorijos albumą su nuotraukomis bei Kristaus Prisikėlimo bažnyčios jubiliejinį medalį, kalbėjo arkivyskupas.


Vėliau iškilmė persikėlė į Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salę. Gerbiamam Prezidentui artėjančio gimtadienio proga sugiedota „Ilgiausių metų“, sakomi sveikinimai, nuoširdūs palinkėjimai.


Atsisveikindamas Prezidentas V. Adamkus parapijos klebonui mons. V. Grigaravičiui padovanojo savo vardinį - Lietuvos Respublikos Prezidento medalį.


Parapijiečiai ir miesto svečiai gerai prisimena, kaip 2004 m. gruodžio 26 d., būdamas tuometinis LR Prezidentas, V. Adamkus svečiavosi Kauno  Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos iškilmėje. Tada jis kalbėjo: „Tikiu, kad Prisikėlimo bažnyčia visada primins mums jos reikšmę, sutelks tautą džiaugsmingomis ir sunkiomis valandomis“. Praėjus keliolikai metų ir vėl mes susitikome su J.E. Prezidentu Valdu Adamkumi.


Dėkojame šio renginio globėjui – sambūriui „Gerumo ąžuolas“, jo  prezidentui Valdui Pacevičiui,  dvasios vadovui kun.Virgilijui Dudoniui, parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už šį gražų ir įsimintiną Kristaus Prisikėlimo parapijos istorijai įvykį. 

Fotografijos R. Šaknio ir A. Narušienės

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021