Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2018 m. kalendoriaus „Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai" pristatymas (2017-11-05)

Paskelbta: 2017-11-06

Lapkričio 5 d., sekmadienį, 18.00 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo J. E. Šiaulių vyskupas E. Bartulis, koncelebravo parapijos vikarai kun. V. Dudonis ir kun. J. Grigonis.


Šio vakaro homiliją vyskupas skyrė Evangelijai: „Šiandien pasaulyje yra daug nesusipratimų ir sunkumų, tai yra todėl, kad mes vadovaujamės ne Dievo žodžiu, o savo išmintimi, kuri ne kartą tapo mūsų klaida gyvenimo kelyje. Dievo žodis yra labai svarbu. Mes sekmadieniais, dalyvaudami šv. Mišių aukoje, išgirstame Dievo žodį, bet dar būtų geriau, jei mes kiekvieną dieną vadovautumėmės Dievo žodžiu“. Vyskupas ragino įsigyti „Evangeliją kasdien“, ir skaityti kasdien,  Jėzus mums turi kalbėti kiekvieną dieną - ir ryte, ir vakare.


Po šv. Mišių kauniečiams buvo pristatytas naujasis vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendorius „Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai“, skirtas 2018 m.

Renginį vedė Kauno valstybinio dramos teatro aktorė D. Kazragytė. Aktorė įžangoje papasakojo Švč. Mergelės Marijos istoriją, atskleidė jos gyvenimą, jos kančią, skausmą iki Kristaus ir po Kristaus mirties. „Mes negalime suvokti, kiek ji iškentėjo", - dalijosi mintimis D. Kazragytė.


Intarpuose gražiausi žodžiai ir giesmės skambėjo Švč. Mergelei Marijai, giedojo bazilikos kamerinis choras „Pastoralės giesmė“, vadovė N. Jautakienė.


Kalbėdamas apie kalendorių, Šiaulių vyskupas išsakė mintį, jog nėra nieko brangesnio, kaip žvelgti į Dievo Motiną Mergelę Mariją, kurios ypatingas žvilgsnis krypsta į viso pasaulio tikinčiuosius. Ji trokšta mums ištiesti pagalbos ranką, skleisti gerumą ir meilę. 2018 metai paskelbti Trakų Dievo Motinos metais, todėl ir kalendoriuje surinktos nuotraukos yra iš įvairių pasaulio šventovių, tarp kurių yra Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjos atvaizdas iš Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikos Trakuose.


Tikintieji dėkojo Jo Ekscelencijai už naująjį kalendorių, spalvingą jo pristatymą.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021