Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės svečias kun A. Akelaitis (2017-11-09)

Paskelbta: 2017-11-10

Lapkričio 8 d. Kristaus Prisikėlimo  parapijos šeimų bendruomenės susitikime vėl apsilankė kunigas Algirdas Akelaitis, šįkart kalbėjęs apie puikybę. Jau buvau beveik užtikrinta, kad mons. Vytauto Grigaravičiaus homilija apie artimo meilę ir pokalbis apie puikybe ne atsitiktinis derinys, o temos papildančios viena kitą. Nes puikybei būdingas per didelis savęs vertinimas lyginant su kitais. Todėl negali mylėti Kristaus atvaizdo žmoguje, jei save laikai aukščiau už jį.

Tačiau Algirdas Akelaitis paaiškino, kad puikybė žmonių santykiuose nėra nedorybė, tiesiog didžiavimasis. Įvardinimas „puikiai“ arba „puikus“ prilygsta 10 balų – aukščiausiam vertinimui dešimtbalėje sistemoje. O savybė būti geriausiam ir tuo didžiuotis nėra negatyvi ar nedora.

Puikybė, kaip didžiausia nedorybė, anot kunigo, gali būti vertinama tik teologiniame veikime – nusigręžiant nuo Dievo. Per įgimtą nuodėmingumą žmogus save vertina arba per menkai, arba per didžiai ir abiem atvejais tai esti puikybė, kuri neleidžia būti su Dievu, trukdo jį mylėti.


Norėjosi daugiau argumentų ir pavyzdžių rodančių puikybės destruktyvumą gyvenime, tačiau į visus bendruomenės narių pateiktus pavyzdžius kunigas egzegetas atsakė 45 laipsnių  kampu sukiodamas barzdą aplink vertikalią ašį. Norom nenorom prisiminėm A. Akelaičio sarkazmą susitikimo pradžioje dėl mūsų bendruomenės silpnumo. Klystantys, besiblaškantys ir stokodami nuorodų išsiskirstėme virškinti minčių ir vaišių. Ryte atsikėlus ir pilvas, ir galva veikė puikiai. Tokios puikybės linkiu ir Jums.

Bendruomenės narė Ieva

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021