Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Taikos akcija „Skriskite dangaus žibintai ir neškite taikos žinią“ (2008-08-30)

Paskelbta: 2008-09-03

 

Rugpjūčio 30 d. 18 val. šv. Mišiomis už taiką ir toleranciją pasaulyje prasidėjo trečioji taikos akcija „Skriskite dangaus žibintai ir neškite taikos žinią“.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, kuris nusakė šios kilnios akcijos tikslą, padėkojo iniciatoriams.

Homilijoje mons. V. Grigaravičius atkreipė dėmesį į tai, kad šiame laikotarpyje aplink mus, mūsų šalyje ir visame pasaulyje tiek daug blogio, neteisybės, žiaurumo ir negailestingumo, kad daugumai gali kilti pagunda iš nevilties nuleisti rankas: „Ką aš galiu padaryti? Ką gali padaryti mažuma, kovojanti su išsikerojusiu blogiu, žlugdančiu kilniausius žmogaus jausmus?“

Ir atsakė remdamasis Šv. Raštu: „Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus“, - rašė apaštalas Paulius laiške korintiečiams (1 Kor 1,27).

Kiekvieno žmogaus pasėta mažytė gėrio sėkla gali išaugti į didžiulį gerumo, meilės ir tolerancijos medį. Tai akivaizdžiai rodo ši kilni akcija, kurios idėja kilo vieno žmogaus širdyje.

Jėzaus palyginimu apie talentus monsinjoras kvietė pamąstyti apie savo unikalias dovanas gautas iš Dievo, svarbiausia neužkasti giliai savyje, o ugdyti, kad mūsų šeimininkas – Dangiškasis Tėvas galėtų pasidžiaugti mumis.

„Šio vakaro taikos akcija ir Dievo žodis, kurį išgirdome, tegul būna stimulas pamąstymams apie tai, ką aš galiu padaryti. Kaip galiu prisidėti prie žmonijos suvienijimo Jėzuje Kristuje, kuris kviečia taikai, ramybei ir meilei tarp tautų“ , - kalbėjo monsinjoras.

Po šv. Mišių konferencijų salėje mus pasitiko renginio sumanytoja, Japonų kultūros centro „Tsuru“ vadovė Augustė  Juraškaitė. Ji papasakojo kaip gimė šios akcijos idėja.

Vakaro vedėja Kristina Kazakevičiūtė džiugino eilėmis ir trumpais pasakojimais pagal Br. Ferrero. Intarpuose grojo vaikai.

Pasisakė Černobylio judėjimo pirmininkas Gediminas Jančiauskas. Seimo narys Donatas Jankauskas kalbėjo apie žmogaus atsakomybę už žmogaus gyvybę. Atsakomybės stoka veda prie katastrofų. Priminė Černobylio avariją, karus, kurie ir šiandien vyksta, nusinešdami milijonus gyvybių.

Po to vieni ėjo į parodų salę apžiūrėti ekspozicijos apie Hirošimos ir Nagasakio tragediją, o kiti – gretimoje salėje rašė ant dangaus žibintų taikos palinkėjimus pasauliui ir norus ant lapelio pritvirtinto prie baliono.

Vėliau nuo terasos buvo paleisti balionai, kurie gražiai pakilo į dangų ir pasislėpė už debesų. Sunkiau sekėsi su žibintais, tačiau didesnė dalis jų pakilo ir iš aukštai žibėjo mažais žiburėliais. Įdomu, kiek žmonių juos matė ir, ką mąstė tuo momentu? Ar nors viena širdis džiugiai suvirpėjo ir atsivėrė gėriui?

Bažnyčios terasoje džiaugėsi visi: ir maži ir suaugusieji, kai į dangų kilo balionai ir dangaus žibintai su gražiausiais linkėjimais – taikos, ramybės, santarvės, Dievo palaimos, džiaugsmo, vaikų juoko visame pasaulyje. Visi turėjome viltį, kad kiekvienas mažytis žiburėlis, uždegtas su meile gali daug ką pakeisti šiame pasaulyje.


                                                                               Birutė Vasylienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021