Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų susitikimas su diakonu Benu Ulevičiumi (2017-11-05)

Paskelbta: 2017-11-16


Jaunos šeimos labai džiaugiasi ir mielai lankosi šv. Mišiose, skirtose šeimoms, ypatingai su mažais vaikais, kurios pernai vykdavo mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, o šiais metais meldžiamės  Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Tokios buvo ir 2017 m. lapkričio 5 d. sekmadienio šv. Mišios.

Su džiaugsmu tėveliai, Ugnė ir Mindaugas, skelbė Dievo žodį. Visi susidomėję klausėme pamokančio, nuoširdaus diakono Beno Ulevičiaus pamokslo ir  su nekantrumu laukėme susitikimo su diakonu po šv. Mišių.

Susirinkome šeimų kambaryje, jaukiai susėdę vaišinomės karšta arbata ir užkandžiais. Susipažinome su jaunoms šeimoms paskirtu dvasiniu globėju ir mokytoju Benu. Palikę vaikučius žaisti su labai draugiška mama Evelina vaikų kambaryje, persikėlėme prie jaukiai degančios žvakės ramesniam pokalbiui.

Diakonas Benas visus patraukė savo nuoširdžiu žodžiu, maloniu paprastu bendravimu. Jis papasakojo savo gyvenimo akimirkas ir įvykius, patraukusius dvasinio tobulėjimo, pašaukimo keliu. Patyręs daug išmėginimų, pasirinko teologijos studijas, atrado pašaukimą diakono tarnystėje ir santuokoje. Benas užsiminė apie teologinius simbolius šv. Mišių metu, dvasinį meilės ryšį su Dievu per maldą, muziką.


Teologas pasidalino mintimis apie gyvenimo šeimoje malones. Jis džiaugėsi vedęs nuostabią moterį, kuri jį supranta iš vieno žodžio, akių žvilgsnio. Su ja gali dalintis visomis savo mintimis, svajonėmis ir abejonėmis, kartu diskutuojant priimti geriausią sprendimą, įveikti sunkumus ir išbandymus. Dievo dovana vadina savo trejų metų dukrytę, šio stebuklo porai teko laukti 13 metų. Jie kasdien dėkoja Viešpačiui už malones jų šeimai.

Jaunų šeimų kūrybinė grupė su s. Ramute pasiūlė šeimoms su vaikučiais paruošti giesmių Advento susikaupimui. Kartu su kitomis šeimomis nutarėme kartu giedoti šv. Mišių metu. Norėtume, kitų susitikimų su diakonu metu, aptarti ir giliau nagrinėti teologines temas apie dvasinį tobulėjimą, maldos reikšmę krikščionio kasdieniame gyvenime, Dievo valios išpildymą, bei dalintis įžvalgomis apie šeimos vertybes, sunkumus ir džiaugsmus.

Vaikai taip pat laiko veltui neleido, pristatė savo atliktus darbelius- piešinius, kiekvienas pasakodamas, ką gero ir prasmingo gali padaryti šeimos labui ir savo artimui. Vėliau, dėl s. Ramutės nuoširdaus rūpestingumo, buvo pasveikinti vaikai ir tėveliai, gimę rugsėjo ir spalio mėnesį. Skambėjo laiminanti diakono ir šeimų su vaikučiais giesmė, šlovinanti Dievą. Prasmingas laikas ir suaugusiems ir patiems mažiausiems.

                                                                                 Ugnė Mikulėnė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021