Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Cecilijos šventė Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2017-11-27)

Paskelbta: 2017-11-27

Lapkričio 26 d., švenčiant Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo  iškilmę, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius dėkojo už tarnystę bazilikos  ir bažnyčios choristams, chorvedžiams Šv. Cecilijos, muzikų globėjos, šventės proga.


11 val. Šv. Mišios prasidėjo procesija. Mišioms  vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas Benas Ulevičius.

Mišiose šį kartą giedojo bazilikos „In Vivo Dei“ choras, vadovaujamas R. Baranausko ir kamerinis choras „Pastoralės giesmė,“ vadovė N. Jautakienė.


"Šiandien kviečiu melstis už Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos buvusius ir esamus vargonininkus, choristus,  kurie daugelį metų (kai kurie net 40 metų), negailėdami savęs, giesmėmis džiugina tikinčiuosius atėjusius į bažnyčią pasimelsti. Taip pat maldoje prisiminkime anapilin išėjusius vargonininkus ir choristus. Tad, drauge švęskime Eucharistiją ir prašykime šv. Cecilijos užtarimo bei globos visiems religinės muzikos puoselėtojams", -  kalbėjo  parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

Paskelbęs Dievo žodį diakonas, sakydamas homiliją, rėmėsi Šv. Rašto skaitiniais, per kuriuos mokė mus tikėjimo, nuolankumo, meilės ir bendrystės su Dievu bei tarpusavyje.


„Kristus, kaip Visatos valdovas gano ir visą visatą. Mes net negalime įsivaizduoti ir klausiame savęs: koks yra mūsų ryšys bei santykis su Dievu? Mes esame avys, o Jis – Ganytojas! Mes turime girdėti Ganytojo balsą ir Juo pasikliauti kaip Valdovu. Jėzus rodė meilės pavyzdį kiekvienam ir vargšui, ir kaliniui, ir atstumtajam. Jis paliko mums svarbiausiąjį įsakymą, kad vienas kitą mylėtume, kaip Jis mus myli.


Homilijos pabaigoje diakonas ragino atlikti išpažintį, pasikviesti Viešpatį į savo gyvenimą, paklusti Jo valiai ir leisti Jam veikti mumyse.

Po šv. Mišių parapijos klebonas, diakonas sukvietė choristus į jiems skirtas naują repeticijų kambarį ir jį pašventino.


Po pašventinimo Šv. Cecilijos šventė tęsėsi salėje,  kur žvakių šviesoje prasidėjo bendra agapė. Susirinko per 70 žmonių pamilusių muziką ir giesmes.


Renginį vedęs monsinjoras Vytautas giesmininkus pirmiausia supažindino su Šv. Cecilijos gyvenimu.


„Prisikėlimo“ choro atstovas V. Rudzinskas, „In Vivo Dei“ choro vadovas R. Baranauskas, „Pastoralės giesmė“ vadovė N. Jautakienė dalijosi įspūdžiais kaip sekėsi suburti žmones.

Choro veteranai pasakojo savo įspūdžius sukauptus per daugelį metų, o jauniausioji dalyvė Gabija pasakojo, kaip padrąsinta tėvelių, įsijungė į „In Vivo Dei" chorą.


Choristų dvasios vadovas kun. J. Grigonis sveikinimo kalboje sakė: „ Būkite pasveikinti, Jūs esate Dievo malone apdovanoti. Prie gerų darbų gyvenime reikia ir pačiam įnešti gėrio, šviesos. Jūsų balsų, kurie skamba bažnyčiose, reikia ir danguje. Dievas neatstumia nei vieno, būkite nuoširdūs, atviri, laimingi.“


Iš visos širdies skambėjo giesmės, dainos. Agapė baigėsi „Ilgiausių metų...“ Ramūnui ir Nijolei bei tortu ragavimu, kurį mums dovanojo AB „Bijola“ kolektyvas.


Ačiū Jums visiems, mielieji.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021