Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Kolumbo riterių Gerumo akcija Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikams (2017-12-05)

Paskelbta: 2017-12-05


Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui sutikus, Kauno arkivyskupui metropolitui Lionginui Virbalui palaiminus,  Kristaus Prisikėlimo parapijos Kolumbo riteriai (naujai įsikūrusi organizacija) organizavo kalėdinių meduolių kepimo šventę.


Apsilankėme seserų pranciškonių globojamame Žaliakalnio vaikų dienos centre, pasitarėme su seserimis Liudvika ir Joana, papasakojome susirinkusiems vaikams savo idėją, pakvietėme visus gausiai dalyvauti.

Gruodžio 2 d.,šeštadienį, vidudienį Kauno Kristaus Prisikėlimo konferencijų salėje į Kalėdinių sausainių fabriką susirinko apie 30 vaikų ir 20 suaugusių.


UAB „Seduja“ konditerių paruošta tešla buvo atlydėta šios įmonės direktorės Lolitos ir marčios Neringos, kurios pasiraitojusios rankoves kibo į darbą. Visiems buvo išdalintos reikalingos asmens higienos darbo priemonės, kiekvienas turėjo kortelę su vardu. Tad puikiai organizavus darbą kalėdiniai sausainiai buvo kepami, dekoruojami šokoladu, pakuojami į dovanų maišelius.

Šventinę nuotaiką užtikrino kalėdinė muzika, vaikai minkė tešlą, dekoravo sausainius, puošė Kalėdų eglę (konferencijų salė virto žaidimų aikšte).


Darbingumą užtikrino nepaliaujamas picų kepimo maratonas (36 picos), kurias iš šviežių produktų kepė Gediminas ir Rokas. Išgerta 20 lt sulčių ir 0,5 kg kavos, suvalgyta 1 dėžė obuolių, iškepta 789 kalėdiniai meduoliai (degustacija vyko nepaliaujamai, kiekis nežinomas, bet numanomas...).

Atvykusi tapytoja Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė su dukrele organizavo kalėdinių atvirukų dekoravimą, tad viso buvo paruošta 100 bendros kūrybos meniškų atvirukų. Buvo graži kūrybinė popietė, visiems buvo išdalinti kalėdinių sausainių akcijos dalyvio pasai.


Gruodžio 3 d. sekmadienį, po Sumos Mišių klebonui paskelbus apie Gerumo akciją ir kalėdinius meduolius, parapijiečiai buvo aktyvūs ir per 20 min suaukojo 438 Eur ir išsinešė 100 pakelių sausainių su atvirukais.

Dėkojame rėmėjui UAB „Seduja“ (Vaitulevičių šeimai), parapijos Jaunų šeimų bendruomenei (vadovė sesuo Ramutė Budvytytė SSC) už aktyvią talką, savanoriams ir visiems, supratusiems ir parėmusiems. Visos surinktos lėšos skiriamos Žaliakalnio vaikų dienos centro auklėtinių sveikatai stiprinti: psichologui, odontologui, okulistui ir t.t.


Pateikus vaikams nuveikto darbo ataskaitą, pasiektą rezultatą, buvome paklausti: „O kada vėl kepsime?“

Panašios Gerumo akcijos numatomos dar du šeštadienius, tik su kitomis idėjomis.


 Kolumbo riterių vardu Germanas Balkus.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021