Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento rekolekcijos parapijoje (2017-12-18)

Paskelbta: 2017-12-18

Gruodžio  17 - 18 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko Advento rekolekcijos. Jos prasidėjo šeštadienio vakaro šv. Mišiomis. Rekolekcijas vedė Kelmės Švč. Mergelės  Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, dekanas, kun. Mindaugas Grigalius.


Į sekmadienio šv. Mišias, kurias aukojo parapijos kunigai ir svečias kun. Mindaugas gausiai rinkosi parapijiečiai, nusidriekė eilutės prie klausyklų.

Kun. Mindaugas rekolekcijų metu pabrėžė Jono Krikštytojo aktualumą šiandienos žmogui, gyvenančiam nuolatiniame šurmulyje ir informacijos pertekliuje, pasitenkinančiam vien tik išoriniu dalykų ar švenčių pavidalu ir dėl to stokojančiam prasmės ir ramybės. Jonas Krikštytojas, įvardijęs save „balsu, raginančiu atsiversti“ ir nusižeminimu rodęs į ateinančio Kristaus didybę, kviečia ir kiekvieną pakrikštytąjį – pateptąjį, ypač Advento metu, atidžiai įsiklausyti į Dievo ir artimo balsą, pačiam tapti džiugiosios naujienos balsu, keičiančiu aplinkos žmones, tapti asmeniu, rodančiu į patikimą, ateinantį tikro džiaugsmo šaltinį – Kristų,  pasaulio Šviesą.


Tikintieji turėjo puikią galimybę apmąstymams, susikaupimui ir atgailai. Nuoširdžiai dėkojame kun. Mindaugui Grigaliui už nuoširdumą, gėrį, atneštą ramybę.

Šį trečiąjį Advento sekmadienį po 12.30 val. šv. Mišių kan. dr.  Robertas Pukenis pašventino  Lietuvos Respublikos vėliavą. Buvo  skaitomi laiškai,  parašyti Šimtmečio knygai “Mano laiškas Lietuvai“.  Ši knyga bus  skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui.


Susirinkusieji turėjo galimybę pasiklausyti  bazilikos choro „Pastoralės giesmė“ merginų atliekamų giesmių.


Parodų salėje vyko koncertas „Belaukiant šv Kalėdų“. Skambėjo smuikininkės Ilonos Klusaitės ir pianistės Godos Stanionytės atliekami kūriniai.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021