Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didžiausių metų švenčių laukimas sutelkė Kauno „Saulės“ gimnazijos bendruomenę (2017-12-22)

Paskelbta: 2017-12-22

 

Laukdami didžiausių metų švenčių, išgyvenome bendrystę su mūsų gimnazistais ir jų šeimų nariais, dabartiniais ir buvusiais mokytojais, gimnazijos absolventais, nuolatiniu visų mūsų dvasiniu palaikytoju, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu, mons. Vytautu Grigaravičiumi – žavėjomės įspūdingu šventiniu reginiu – teatralizuotu miuziklu „Brėmeno muzikantai“.


Su mokinių tėveliais, mokytojais, nepedagoginiu personalu adventinėje popietėje, klausydamiesi aktorės Doloresos Kazragytės skaitinių, prisiminėme tai, kas šiais metais buvo gera ir prasminga. Mąstėme ir apie kilnius užmojus, surengdami šventinį paramos renginį Žaliakalnio vaikų dienos centre ir Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuolyne. Įprasminome paramos akciją, skirtą gimnazijos bendruomenės nariams, kuriems ypač reikalinga mūsų pagalba – akcijoje dalyvavo gimnazijos klasių bendruomenės, mokytojai ir mokinių šeimos – surinkta 1255,60 Eur auka – nuoširdžiai dėkojame!


Sielas pripildėme romaus džiugesio, dalyvaudami Advento rekolekcijose Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.


Nuoširdžiai dėkojame Jo Prakilnybei mons. Vytautui Grigaravičiui – už bendruomenės motyvaciją geriems darbams. Dėkingi gimnazijos absolventui, LR Ministro pirmininko patarėjui Arnoldui Pikžirniui – už neblėstantį norą vėl ir vėl sugrįžti į savo mokyklą, Tėvų komiteto pirmininkui Daliui Jankūnui, klasių tėvų pirmininkams ir visiems mūsų gimnazistų tėveliams – už gimnazijos tradicijų puoselėjimą ir prasmingą bičiulystę, visiems gimnazistams ir jų mokytojams – už tai, kad kartu kuriame gimnaziją, kurioje gera...

MIELIEJI, ŠVIESIŲ IR JAUKIŲ ŠV. KALĖDŲ, PRASMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Nuoširdžiai "Saulės" gimnazijos administracija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021