Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2018-01-07)

Paskelbta: 2018-01-08

Pirmąjį šių metų sekmadienį Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji šventė Viešpaties Jėzaus Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Šia švente džiaugėsi ir gamta, nešykštėdama saulės spindulių.

11.00 val. šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Monsinjoras atkreipė dėmesį, kad šiandien Bažnyčios liturgija iškelia į dienos šviesą Išminčių vidinį troškimą, jų dovanų reikšmę ir kartu Kristaus Įsikūnijimo slėpinio tikrovę. Būtent šią dieną, grįžę iš bažnyčios į namus, ant savo durų pašventinta kreida rašysime tris simbolines raides: +K+M+B, pagerbdami Kasparą, Melchiorą ir Baltazarą.


Monsinjoras homilijoje komentavo Evangeliją pagal Matą, istoriją apie tris Išminčius ir jų atneštas dovanas. Ką simbolizuoja auksas, smilkalai ir mira?


Kiekvienas tikintysis turėtų savęs klausti, kokiu būdu ir kaip aš galiu atnešti šias dovanas Kristui? Kas yra mano gyvenime auksas, smilkalai ir mira? Kaip konkrečiai savo gyvenime galiu išpažinti ir paliudyti Įsikūnijimo tiesą?

Šv. Raštas šiandien kviečia mus elgtis taip, kaip elgėsi Evangelijoje minimi trys Išminčiai. Vos tik mūsų sieloje įsižiebs nauja mintis tarsi nauja žvaigždė, kviečianti palikti senąjį pasaulį ir eiti ieškoti laimingesnio, šviesesnio, - tai nedelsdami palikime viską ir skubėkime pas Jėzų, į Jo šventąją Bažnyčią (homiliją skaityti >>>).


 

Po šv. Mišių buvo einama iškilminga procesija su Švč. Sakramentu.


Parapijos Jaunų šeimų ratelio nariai po šv. Mišių pakvietė tėvelius ir vaikus į smagią Trijų karalių šventę.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021