Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - Pinam vainiką Lietuvai (2018-01-22)

Paskelbta: 2018-01-24


Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje Lietuvos universitetų moterų asociacijos Kauno skyrius pakvietė į Lietuvos jubiliejiniams metams skirtą renginių ciklo „Vainikas Lietuvai“ antrąjį susitikimą. Šį kartą renginys skirtas Lietuvos švietimo pradininkams, šviesuoliams, išskirtinėms asmenybėms – XX a. 1-osios pusės Lietuvos inteligentų švietėjų nuopelnams. Remiantis straipsniais, publikuotiems ne tik respublikinėje spaudoje, bet ir JAV, Vokietijos, Lenkijos, Norvegijos, Anglijos leidiniuose bei archyvine dokumentika, Lietuvos švietimo istorijos muziejus išleido knygą „Lietuvos inteligentai“.


Muziejaus vyr. muziejininkė Jūratės Jagminienė tyrinėjo ne tik muziejaus fonduose saugomą medžiagą, bet rinko prisiminimus, studijavo kultūrinį – istorinį palikimą. Knyga, išleista Lietuvos švietimo istorijos muziejaus 95-mečiui – dovana ir Lietuvos šimtmečiui. Kad suprastume, kas esame, turime atsigręžti į praeitį – iš kur atėjome, ir, suprantama, susimąstyti, kur einame, ką paliksime ateities kartoms, – savo poziciją knygoje išreiškia autorė. Knyga padeda iš naujo pažinti inteligentus, sudėtingomis aplinkybėmis lietuvišką mokyklą, gaivinusius, saugojusius ir tvirtinusius mūsų tautinę tapatybę, kalbą, kultūrą. Tai jie, be jokio atlygio, rašė, dažniausiai savo lėšomis leido vadovėlius, lietuviškai mokė vaikus, švietė suaugusiuosius, steigė ir rėmė lietuviškas organizacijas, rizikuodami patekti caro valdžios nemalonėn, kentė persekiojimus, represijas. Daugelis jų pasiaukojamai kūrė nepriklausomą valstybę, jos švietimo sistemą, kultūrinius pamatus. Darė tai, ką atlikti, jų įsitikinimu, juos įpareigojo mokytojo, švietėjo, inteligento pašaukimas. Knyga vertinga įvairiom prasmėm – tiek istoriniu, tiek literatūriniu, o ir savaip atskleidžia mūsų gyvenamąjį laikotarpį, lyginant su dvidešimtojo amžiaus asmenybėmis, padedanti sąmoningiau atsirinkti tai, kas reikalingiausia Lietuvai.


Jūratės Jagminienės ir muziejaus komandos – kultūros projektų vadovės Rasos Vaikutytės, dizainerės Ramintos Ardzevičienės kūrybinis darbas – puikiai poligrafiškai išleistas leidinys, gausiai iliustruotas nuotraukomis, dokumentų faksimilėmis – kviečia atversti, skaityti, susimąstyti. Verčiant knygos puslapius, susitinkame su Pranu Mašiotu, jo plačia ir garsia gimine, Jonu Jablonskiu, Sofija Kymantaite-Čiurlioniene, Vincu Ruzgu (muziejaus įkūrėju), Marcelinu Šikšniu, Jonu Murka, Juozu Damijonaičiu, Antanu Vokietaičiu... O kiek žinomų ir kartais net pamirštų žmonių buvo su jau paminėtais asmenimis. Didelį dalis jų gyveno, kūrė Kaune, Žaliakalnyje.


Knyga pasakoja apie jų kūrybą, pasiaukojimą, atskleidžia kai kurias biografijos detales. apie juos, vadovėlių autorius įtaigiai ištraukas skaitė aktorė Kristina Kazakevičiūtė.

Renginį galėtume pavadinti „Ko nėra mokyklos vadovėlyje“, nes bylojo ir LUMA narės, žymios gydytojos, garsios Mašiotų ir Jablonskių giminės atstovės Danutės Andriušytės pasakojimas apie Prano Mašioto šeimą, kilusią iš Suvalkijos, netoli Kudirkos Naumiesčio esančio Pūstelninkų kaimo.

Kas sudėta knygose, kas spausdintu žodžiu prabyla į skaitytoją – turi išliekamąją vertę. Tai perpildytoje kelių šimtų vietų konferencijų salėje išgirdo renginio dalyviai iš šio susitikimo vedėjos Dalios Poškienės. Knyga svarbi ir reikalinga mokykloms, mokytojams, reikalinga ir mums, pinantiems Vainiką Lietuvai.


Vainikas – iš darbų, iš dainų, poezijos posmų, muzikos... tokį žiedą - literatūrinę muzikinę kompoziciją padovanojo A. Stulginskio daugiafunkcio centro mišrus choras „Gimtinė“ (vadovas R. Vaičekonis), pagal Justino Marcinkevičiaus žodžius ir choro vadovo muziką atlikę programą „Tik nesumindžiokit širdies“.

Renginio partneriai: Lietuvos švietimo istorijos muziejus, XXVII knygos mėgėjų draugija, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija.

Str. aut. Dalia Poškienė,  nuotraukos Audronės Jurevičiūtės

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021