Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vasario 11-oji pašvęsta Dievo Motinai Marijai ir ligoniams (2017-02-11)

Paskelbta: 2018-02-12


Vasario 11 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos  tikintieji 11 val. šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, atsiliepė į Lietuvos vyskupų kreipimąsi ir kartu jungėsi į bendrą tikėjimo aktą. Prieš tikėjimo išpažinimą visi garsiai vienu balsu tarė Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldos žodžius.


Lietuvos vyskupai Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą šiais Jubiliejiniais Trakų Dievo Motinos metais kviečia kalbėti ne tik parapijoje, bet ir asmeniškai bei  šeimose.


Ši sekmadienį minėjome ir Pasaulinę ligonių dieną.


2018 metų Pasaulinės ligonių dienos tema yra žodžiai, kuriuos iškeltas ant kryžiaus Jėzus skiria savo motinai Marijai ir Jonui: „Štai tavo sūnus <...> Štai tavo motina! Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save“ (Jn 19, 26–27). (Popiežius Pranciškus).


Homiliją monsinjoras skyrė šių laikų raupsams. „Mielieji, kas gali suskaičiuoti, kiek nusidėjėlių maldavo ir maldauja: „Viešpatie, jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“ ? Aišku, mes nepažįstame ir nežinome fizinės raupsų ligos. Tačiau žmoniją slegia dvasiniai raupsai, - tai nuodėmės padariniai. Vagystės, plėšimai, žmogžudystės, nesąžiningumas, svetimavimas, paleistuvystės, prekyba žmonėmis, alkoholizmas, narkomanija- tai šių dienų raupsai, nematomi, bet negailestingai griaunantys žmogui gyvenimą.

Būkime tikri, kad Viešpats nė vieno nuoširdžiai maldaujančio nepaliko bėdoje, kiekvieną palietė savo gailestinga ranka ir išgydė. Prisiminkime kartu su Jėzumi nukryžiuotąjį nusikaltėlį ir jo maldavimą: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę! (Lk 23, 42). Merdėdamas Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“ (Lk 23,43). (Visą homiliją skaityti >>>)


Šv. Mišių pabaigoje parapijos kunigai suteikė Ligonių sakramentą sergantiems ir sulaukusiems garbingo amžiaus žmonėms.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021