Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vasario 16-ąją – Padėka Dievui už Nepriklausomybės šimtmetį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018-02-16)

Paskelbta: 2018-02-17

Vasario 16 d., 10.00 val., Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtos šv. Mišios.


Švęsti jubiliejinio Lietuvos gimtadienio į baziliką susirinko  gausus būrys tikinčiųjų, organizacijų atstovų, moksleivių,  Kauno miesto valdžios atstovų, svečių.

„Su Vasario 16-ta, kokia nuostabi šita šventė – kiekvieno lietuvio širdyje džiaugsmas ir dėkingumas, “ - tarė sveikino žodį arkivyskupas L. Virbalas SJ.


Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas L.Virbalas SJ, koncelebravo emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kurijos kancleris mons. A.Grušas, Švč. Trejybės bažnyčios rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, svečiai kunigai tarnaujantys  Kauno parapijose bei Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikarai kun. Julius Grigonis, kun. V. Dudonis, patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.


Homiliją,skirtą Vasario 16-ajai, pasakė  Kauno arkivyskupas metropolitas L.Virbalas SJ, interpretuodamas Tautiškos giesmės žodžius. (Homilijos tekstą  skaityti >>>).


Dievo žodį skelbė diakonas Darius Chmieliauskas.


„Saulės“ gimnazijos moksleiviai jungdamiesi į liturgiją, skaitė skaitinius, tikinčiųjų maldavimus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje, dalyvavo atnašų procesijoje.


Atsakais, giesmėmis į liturgijos apeigas darniai įsijungė ir mūsų bazilikos choras „In Vivo dei“, vadovaujamas vargonininko R. Baranausko.

Pasibaigus šv. Mišioms, bazilikos skliautais viltingai nuaidėjo iš visos širdies giedamas Lietuvos Respublikos valstybės himnas.


Po šv. Mišių į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. patraukė didelė Kauno moksleivių, studentų, visuomeninių organizacijų atstovų su plazdančiomis vėliavomis eisena, į kurią įsijungė ir mūsų parapijos jaunos šeimos su vaikučiais bei tikintieji, panorę toliau švęsti jubiliejinio šimtmečio renginius Kaune.


12.30 val., skambant „Lietuva brangi“ jungėmės prie bažnyčių varpų gaudesio visoje Lietuvoje „Šimtas varpų dūžių“. Varpai skambėjo kaip tik tuo metu, kai prieš šimtą metų buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, kuriuo atkurta nepriklausomos Lietuvos valstybė.

Šimtas varpų dūžių Lietuvai dar kartą kvietė ne tik prisiminti šį reikšmingą mūsų šaliai ir Bažnyčiai įvykį, bet ir padėkoti Dievui už laisvės dovaną bei melsti dar didesnių Jo malonių.


Šiomis šventinėmis dienomis Kristaus Prisikėlimo bazilika įsijungė į šimtmečio šviesų festivalį Kaune. Net keliolika pastatų nušvito Lietuvos vėliavos trispalvėmis spalvomis.

Iškilmingas šimtmečio minėjimas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje baigėsi 17.00 val. įvykusiu Lietuvai skirtu koncertu, kurį kauniečiams ir jo svečiams padovanojo mišrus choras „Leliumai“.


Džiaukimės ir dėkokime Viešpačiui, kad esame praėjusio šimtmečio ir antrojo šimtmečio pradžios liudininkai. Tegul žodžiai „Lietuvos valstybė“ skamba išdidžiai kiekvieno mūsų lūpose ir širdyje. Dieve, laimink Lietuvą ir mus visus tiesos kelyje, nes tik su TAVIMI, Tavo ŠVIESA ir TIESA esame išmintingi, stiprūs, drąsūs, jautrūs vieni kitiems, vieningi ir toliau galėsime kurti laisvą gerovės valstybę.

Kristaus Prisikėlimo informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021