Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės svečias ortodoksas Egidijus Stankevičius (2018-02-26)

Paskelbta: 2018-02-27


Šalto vasario mėnesio pirmadienio vakarą Kristaus Prisikėlimo parapijos Šeimų bendruomenėje apsilankė svečias, ortodoksas Egidijus Stankevičius.

Svečio tema buvo „Sielos būsenos pagal J. Kronštatietį“. J. Kronštatietis – XIX a. ortodoksų bažnyčios šventasis.

Vakaro pradžioje, įvado metu, buvo pristatytas tikėjimas, kaip instrumentas ir proto įtaka formuojant krikščioniškąjį sąmoningumą. Buvo kalbama apie savistebėsenos būseną budėjime: „Budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“ (Mt 25, 1-13), taip pat kalbama apie priežastis tolinančias nuo sąmoningumo.


Tolimesnėse ilgose diskusijoje buvo aptarinėjamos Šv. Rašto eilutės, į ką prelegentas atsakė, kad Šv. Raštas negali būti interpretuojamas imant atskiras eilutes. Šv. Raštas skaitomas, kaip vienas kūnas su nuolankumo dvasia.

Kartu dalyvavęs mons. Vytautas Grigaravičius paantrino Egidijui Stankevičiui apie nuolankumo dvasios svarbą, kaip vidinę krikščionio būseną.

                                                    Koord. St. Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021