Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Praktinio gerumo diena parapijoje (2018-03-22)

Paskelbta: 2018-03-26


 ”Apie gerumą reikia ne kalbėti, gerumą reikia daryti!“- tokiu šūkiu vedini š.m. kovo 22 d. parapijoje rinkosi Kauno m. gyvenantis ir besimokantis jaunimas, norintis padėti.

Ryte, susirinkus  savanoriams į bazilikos konferencijų sakę,   parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius  pasveikino jaunimą ir linkėjo jiems  džiaugtis tuo, kad jie yra reikalingi ir gali padėti pagalbos reikalingam žmogui.


Praktinio gerumo diena - tai tradicinis Pagalbos namuose tarnybos, veikiančios Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje, organizuojamas renginys, kurio metu Kauno m. gyvenantis jaunimas nuo 16 m., moksleiviai ir studentai, kviečiami padėti seniems, vienišiems ir/ ar sergantiems asmenims pasiruošti šventėms. Ši Praktinio gerumo diena yra organizuojama jau vienuoliktus metus iš eilės.

Tradiciškai Praktinio gerumo diena organizuojama du kartus metuose, prieš didžiąsias metų šventes - Šv. Kalėdas ir Šv. Velykas. Į akciją yra kviečiami įsijungti Kauno mieste besimokantys aukštųjų mokyklų studentai ir vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai, kurie akcijos dieną yra prašomi susiskirstyti į grupeles po 3-4 asmenis bei tą dieną aplankyti du žmones jų namuose ir praktiškai padėti pasiruošti jiems didžiosioms metų šventėms. Pasiruošimas būna labai įvairus - vieni senoliai tikisi, kad bus išvalyti langai, nušluostytos dulkės, pagamintas maistas, o yra tokių, kurie laukia savanorių su puodeliu arbatos ir tikisi iš širdies pasikalbėti.

 Iš šios veiklos kilo ir akcijos pavadinimas - Praktinio gerumo diena. Per metus į Pagalbos namuose tarnybą Kaune vidutiniškai kreipiasi apie 150 - 200 žmonių, kuriems patiems arba sunkiai sergantiems jų artimiesiems reikalinga slaugos ir sielovados pagalba namuose. Neskaičiuojant konsultacijų telefonu, praktinė konsultavimo, informavimo, socialinių paslaugų namuose pagalba per metus suteikiama beveik 120 ligonių ir jų artimųjų. Greta to, nuolat organizuojami slaugos mokymai ligonių artimiesiems ir bendruomenių savanoriams. Tarnybos darbuotojai ir savanoriai lanko senus, sergančius ar vienišus žmones jų namuose, juos slaugo, padeda susitvarkyti, apsirūpinti vaistais ir būtiniausiais maisto produktais, patekti pas daktarą, apsilankyti bažnyčioje ar pasikviesti kunigą į namus. Tai, kokios pagalbos reikia, nusprendžiama kartu su žmogumi arba jo namiškiais, atsižvelgiant į individualią situaciją.

Teikiant socialines paslaugas namuose intensyviai bendradarbiaujame su kitomis Kauno m. veikiančiomis organizacijomis - Kauno m. Socialinių paslaugų centru, Kauno Samariečių draugija, Maltos ordino Kauno skyriumi, Žaliakalnio seniūnija. Ši praktinio gerumo akcija yra 19-oji didelė akcija, organizuota Kaune. Šioje Praktinio gerumo dienos akcijoje dalyvavo VDU, KTU, Kauno Kolegijos, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro studentai, įvairių Kauno mokyklų bei gimnazijų („Aušros“, Jėzuitų, Jablonskio, Saulės, Vileišio) moksleiviai, kitų nevyriausybinių organizacijų (A.C.Patria, „Gerumo rankos“, Kauno Arkos ir kt.) nariai ir savanoriai.

Pastebime, kad vienais metais akcijoje dalyvavę jaunuoliai kitais metais prisijungia vėl, kartu atsivesdami ir savo draugus bei bendramokslius. Tokiu būdu akcijos dalyvių skaičius nuolat išlieka gausus. Kovo 22 d. vykusioje Velykinėje Praktinio gerumo dienoje dalyvavo 93 dalyviai, padėta 29 žmonėms namuose, aplankyti ligoniai 3 institucijose: - parapijiniuose Šančių parapijos senelių namuose ir Šventos Klaros senelių namuose bei Kauno m. Slaugos ligoninėje. Renginį iš dalies finansavo Kauno m. savivaldybės programa “Iniciatyvos Kaunui”.

Dieną po akcijos sulaukėme labai malonių skambučių ir išgirdome padėkų iš žmonių, kurie susilaukė savanorių pagalbos ir dėmesio. Savo ruožtu dėkojame kiekvienam, prisidėjusiam prie akcijos - Ačiū Jums, kad galėjote  padėti!

                                                           J.Matikovienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021