Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Saulės" gimnazijos Garbės svečio vardas suteiktas mons. Vytautui Grigaravičiui (2018-05-19)

Paskelbta: 2018-05-21


2018 m. gegužės 17 d. Kauno „Saulės“ gimnazijos mokiniai, tėvai, mokytojai, garbūs svečiai jubiliejiniame 15-ajame mokslinės, projektinės, kūrybinės ir kt. veiklos apibendrinamajame metų renginyje „Mokslo šlovės galerija“ pasidžiaugė gausiais ir aukštais gimnazistų ir mokytojų šių mokslo metų pasiekimais miesto, šalies ar tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, projektuose ir pasveikino „Mokslo šlovės galerijos“ laureatus – jiems įteiktos dovanos, kurias įsteigė gimnazija, mokinių tėvai ir nominacijų ambasadoriai: Kauno technologijos universitetas, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultetas, Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, Kauno kolegija, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas.

Gimnazijos Garbės svečio vardas buvo suteiktas garbiam gimnazijos bendradarbiui, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonui, mons. Vytautui Grigaravičiui. Jau daugelį metu klebonas yra nuolatinis gimnazijos iškilių renginių dalyvis, kuris nuolatos rūpinasi gimnazijos bendruomenės dvasingumu.

Esame dėkingi monsinjorui už jo vedamas rekolekcijas moksleiviams, dvasines valandėles, susitikimus su gimnazijos mokytojais, bendruomene, patarimus, palaikymą ir nuolatinį bendradarbiavimą, nes tai yra labai svarbu visai gimnazijos bendruomenei.

Nuoširdžiai dėkojame visiems mokytojams ir gimnazistams, šiais mokslo metais dalyvavusiems olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose, projektuose – iškiliausi žmonės ir jų darbai – didžiausia dovana Kauno „Saulės“ gimnazijai ir šimtmetį švenčiančiai Lietuvai.

                                        Kauno „Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021