Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Senjorų kelionė į Šiluvą (2008-09-10)

Paskelbta: 2008-09-23

 

Prabėgo vasara ir pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai rugsėjo trečiąją vėl susirinko į tradicinę popietę. Buvo malonu matyti pažįstamus veidus, pabendrauti. Dalinomės įspūdžiais, kaip praleidome vasarą, pasveikinome rugpjūčio mėnesį gimusius. Tradiciškai – jiems gėlės, “Ilgiausių metų”. Ir labai gražiai nuskambėjo keletas dainų, nes turime balsingų dainininkų. Taip pat aptarėme, kokie susitikimai mūsų laukia šį sezoną, kuo praturtinsime save.

O rugsėjo dešimtąją vykome į Šiluvą. Tą dieną buvo kunigų ir vienuolių šventė. Mūsų maldos buvo skirtos ne tik už juos, bet kiekvienas turėjo ir savų intencijų. Liturgijai vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir kunigai. Giedojo jungtinis panevėžiečių choras.

Pakako laiko aplankyti Apsireiškimo koplyčią ir pasigėrėti sutvarkyta aikšte, skulptūromis. Gamta mums buvo maloninga – diena šilta, netgi saulutė dažnai iš debesų pasirodydavo. Visi prasmingai čia praleidome valandas ir ilgai prisiminsime, juk dalyvavome Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui skirtoje šventėje. Norėtųsi padėkoti visiems, kurie ir mažiausiu indėliu prisidėjo prie aikštės sutvarkymo, prie Bazilikos remonto darbų.

Džiaugėmės, kad Šiluva išgražėjusi ir atiduodama derama pagarba  vietai, kurioje apsireiškė Švč. Mergelė Marija. 

                                                                               Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021