Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Džiaugiamės jūsų bendryste... Iki susitikimų rudenį ! (2018-06-28)

Paskelbta: 2018-06-28


Birželio paskutinioji savaitė. 26-osios vakarinėse šv. Mišiose dalyvavo didelis būrys pagyvenusių žmonių sambūrio senjorų, dėkodami Dievui už suteiktas malones, prisimindami iškeliavusius Amžinybėn ir prašydami gyviesiems Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos globos.

Birželio 27-ąją senjorai susirinko į paskutinę popietę - išsiskirdami iki rudens. Popietėje gražų koncertą padovanojo Kauno muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė ir pianistė Beata Vingraitė. Džiaugiamės, kad viešnios pabendravo ir prie mūsų kuklaus vaišių stalo.


Sambūrio dvasios tėvas, vikaras kun. Julius Grigonis pasidžiaugė sambūrio bendryste, kad liudijame savo tikėjimą. „Labai svarbu santykis su žmogumi, - sakė kunigas Julius, - duokime gerą toną kitiems, bendraukime nepaisydami titulų, nepamirškime, kad Kristus neturėjo jokių titulų. Gražiai praleiskite vasarą, sustiprėkite ir lauksime vėl susirenkančių rudenį.


Popietėje savo mintimis pasidalino Vida Petkevičienė, Aldona Sakalauskienė, Aldona Daunienė, Danutė Iliuškaitienė, Ona Pakamorienė ir kiti.

Sambūrio dvasios tėvui kun. Juliui padėkojome už visa žinias, patarimus, už gerumą ir šilumą, linkėdami dvasios stiprybės.

Ilgai bendravome, juokavome, o kokia popietė be mūsų prasmingų tautos dainų. Ir atsisveikinome „Iki rugsėjo“.

                                                                        Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021