Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje (2018-09-17)

Paskelbta: 2018-09-17


Rugsėjo 16 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji šventė Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus.


Sumos šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, o homiliją sakė diakonas B. Ulevičius.

Po šv. Mišių tikintieji, artėjant popiežiaus vizitui Lietuvoje, buvo pakviesti į konferencijų salę pažiūrėti dokumentinį filmą „Pranciškus. Popiežius iš Naujojo pasaulio“ ir susipažinti su popiežiaus asmenybe, gyvenimu, tarnyste, jo nenuilstamomis pastangomis ginant vargstančius ir atstumtuosius.

Laukdami popiežiaus Pranciškaus vizito, turėtume ne tik susipažinti su popiežiaus biografija, gyvenimu, bet ir perskaityti nors vieną popiežiaus encikliką, dokumentą, kad galėtume geriau suvokti savo, kaip kataliko, misiją.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021