Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Belaukiant Šventojo Tėvo - 24 val. Švč. Sakramento adoracija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018-09-22)

Paskelbta: 2018-09-22


Rugsėjo 21 d., penktadienį, kiek neįprastai dieninė Švč. Sakramento adoracija persikėlė iš mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios į baziliką. Parapijos klebono ir šeimų bendruomenės dvasios vadovo mons. Vytauto Grigaravičiaus bei šeimų bendruomenės narių iniciatyva prasidėjo 24 val. Švč. Sakramento adoracija, skirta popiežiaus atvykimui į Lietuvą.


Šį maldos budėjimo laiką pradėjome 8 val. šv. Mišiomis, kurioms vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. Nuoširdžiai, jausdami meilę ir troškimą iš arti pamatyti Šv. Petro įpėdinį, išgirsti bei išgyventi Jo nešamą Evangelijos žinią, į adoraciją jungėsi parapijos grupelės, pastoracinės tarybos nariai, pavieniai tikintieji.

Gilią adoracijos tylą pertraukdavo Gailestingumo vainikėlio malda, Rožinio slėpinių apmąstymai, Šv. Rašto ištraukos, mąstymai, popiežiaus Pranciškaus tekstai. Tikintieji meldėsi popiežiaus Pranciškaus intencijomis, meldėsi kad Jo atvežama žinia mus artintų prie Gyvojo Dievo ir uždegtų širdis dovanoti save, skatintų žingsnelis po žingsnelio mažais gerais darbeliais kopti kasdien šventumo laiptais.

Norintieji susitaikyti su Dievu ir atverti širdis tai malonei, kurią Viešpats ruošia per popiežiaus vizitą mums ir kiekvienam asmeniškai, galėjo priimti Sutaikinimo sakramentą, kurį teikė kunigai, klausydami išpažinčių nuo 15 iki 21 val.

Švč. Sakramento adoracija baigėsi šv. Mišiomis.


Norėtume padėkoti visiems adoruotojams ir kartu pakviesti kuo daugiau tikinčiųjų užmegzti vis glaudesnį asmeninį ryšį su Jėzumi, įsipareigojant pastoviai adoracijai, vykstančiai pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 iki 16 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Ypač džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame parapijos šeimų bendruomenės nariams, kurie jau ne pirmus metus  kiekvieno mėnesio trečiąjį penktadienį adoruoja Švč. Sakramentą per visą naktį.

Įsiklausykime į Jėzaus kvietimą: "Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva" (Mt 11, 28-30). Tikimės, kad šis istorinis popiežiaus Pranciškaus apsilankymas atgaivins, nudžiugins mūsų sielas: juk tik Jėzus Kristus yra mūsų viltis.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021